Co je generálka?

Maturitní generálka (MAG’10) je komplexní projekt ověření připravenosti, správnosti a bezpečnosti procesů pro zajištění maturitní zkoušky v roce 2011 a v letech následujících. Nezahrnuje tedy jen vlastní simulaci maturitní zkoušky ve škole, ale i procesy od přihlašování žáků přes distribuci zkušební dokumentace, hodnocení zkoušek až po závěrečné generování protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky žáka a simulaci procesů odvolání. Jejím obsahem jsou i řízené simulace bezpečnostních a organizačních incidentů.

Většina mosteckých škol se zapojí

Obchodní akademie, hotelová škola, střední pedagogická škola i gymnázium. Ti všichni se generálky zúčastní. „Na generální zkoušku jsme se přihlásili, chceme zjistit, jak budou maturity probíhat. Studenty vzděláváme podle tématických plánů a na generální maturitní zkoušku je zvlášť nepřipravujeme. Naši vyučující jako na každé střední škole procházejí různými vzdělávacími kurzy pro učitele středních škol,“ říká ředitelka hotelové školy Bukaschool Vlasta Bukačová.

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most – i tady mají konkrétní představu o tom, jak druhý říjnový týden zvládnout. „Přihlášeni jsou a zúčastní se všichni žáci závěrečného ročníku, tj. šest tříd 4. ročníku denního studia a tři třídy 5. ročníku dálkového studia. Testování se zúčastní i zadavatelé, hodnotitelé a školní maturitní komisaři naší školy, samozřejmě včetně vedení školy. Testování proběhne v obou budovách školy, kde jsou nainstalovány datové digitální terminály,“ popisuje zástupce ředitele školy Vladimír Šaloun.

Maturanty zatím nemají

V Mostě máme ale i školu novou, Střední školu diplomacie a veřejné správy. Ředitelka Vladimíra Ilievová se znevýhodnění nebojí. „Generálky se nezúčastníme, protože máme zatím první a druhé ročníky. Nevím, jestli to pro nás bude nevýhoda, ale byla jsem ředitelkou na jiné škole, jsem se vším seznámena a zahajujeme maximální školení pedagogů. Je možné, že za tři roky, až budeme maturovat, státní maturity nebudou nebo už budou tak připravené, že to určitě zvládneme,“ řekla.

Mezi zúčastněnými je i mostecké Podkrušnohorské gymnázium. Právě sem se Deník chystá v první den generálky, aby mohl čtenáře detailně informovat o průběhu celé akce.

Alena Průšová