Celkový objem navrhovaného rozpočtu je 1,094 miliardy korun, přičemž schodek město navrhuje ve výši 159,9 milionu korun. "Žádné mimořádně velké investiční akce nechystáme. Většinou to budou opravy komunikací a výstavba parkoviště," okomentovala návrh rozpočtu Jeníčková.

Běžný rozpočet je navrhovaný s přebytkem 571.000 korun, kapitálový se schodkem 157,3 milionu korun. "Schodek bude kryt úvěrem a prostředky z minulých let," uvedla náměstkyně.

Pro letošní rok město hospodařilo s rozpočtem se schválenými příjmy 1,13 miliardy a výdaji 1,54 miliardy korun. Schodek 404,7 milionu korun chtělo město zhruba z jedné poloviny pokrýt úvěrem, z druhé poloviny pak penězi z minulých let. Letos skončila rekonstrukce sportovní haly, na kterou mělo město v rozpočtu vyhrazeno 234 milionů korun.