Podle mluvčí společnosti Gabriely Sáričkové – Benešové je to reakce odborů na návrhy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, které minulý týden představil v Mostě.

Skupina Severní energetická seznámila zástupce odborů s dopady všech čtyř navrhovaných variant řešení těžebních limitů z roku 1991. Ty počítají s prolomením limitů pouze na Bílině, přičemž na ČSA by těžební limity zůstaly zachovány. Další variantou je prolomení limitů na Bílině a částečně na ČSA, tzn. Horní Jiřetín a Černice by zůstaly zachovány. Třetí možností je prolomení limitů jak na Bílině, tak na ČSA. A nakonec, že limity těžby zůstanou zachovány.

„Každá z těchto variant má výrazně odlišný vliv na budoucnost skupiny, na zaměstnanost v regionu i na dostatek paliva pro teplárenský systém ČR. V návrhu Surovinové politiky ČR pak ministr průmyslu navrhuje uzavření lomu ČSA. Ukončení těžby na lomu ČSA znamená zánik nebo útlum společnosti s okamžitými dopady na zaměstnanost. Je to konec dodávek levného, ekologického a na dovozu nezávislého tepla pro čtyři miliony obyvatel republiky, pro školy, nemocnice a průmyslové podniky," uvedla mluvčí společnosti Sáričková – Benešová.

Dodávky uhlí během demonstrace budou podle společnosti zajištěny v plánované výši.