Mostecký hospic, který slouží nevyléčitelně nemocným pacientům, poskytl za šest let své existence péči už 520 pacientům. Jednalo se převážně o lidi s onkologickým onemocněním. S nákupem léků, které pomáhají trpícím lidem od bolesti, pomáhají sponzoři a nadační fondy.

Dary pomáhají tlumit bolest

Naposledy dostal mostecký hospic minulý čtvrtek třicet tisíc korun od Nadačního fondu Umění doprovázet. Jedná se už o třetí dar místnímu zdravotnickému zařízení, celkově mu fond dal už 80 tisíc korun. „Z daru zakoupíme opioidní analgetika, která pomohou od bolesti našim těžce nemocným pacientům,“ vysvětluje ředitelka hospice Blanka Števicová.

„Tímto projektem se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

V České republice funguje patnáct lůžkových hospiců. Nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás. Jenom dvě až tři procenta ze 30 tisíc lidí, kteří v Česku ročně umírají na nádorová onemocnění, mohou využít kvalitní hospicovou péči.

Péče, která je v hospicích uplatňována, je schopna zaručit těžce nemocnému pacientovi, že nebude trpět bolestí a až do jeho přirozeného konce bude zachována jeho důstojnost. „To lze ale většinou zajistit jen s léky, např. opiáty v náplastech, jejichž cena značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven. Jsme proto rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto situaci pomáhá řešit,“ dodala Blanka Števicová.