„S hrůzou sledujeme události na Ukrajině. Vnímáme, jakému utrpení jsou vystaveni lidé, kteří jsou tímto konfliktem přímo dotčeni. Já i moje rodina považujeme za naši povinnost pomoci tam, kde je to nejvíc potřeba. Naše kroky směřujeme jak na rychlou okamžitou pomoc, tak na dlouhodobější podporu lidí, kteří před válkou utekli do Česka,“ uvedl Tykač.

Část peněz poputuje prostřednictvím Nadace rodiny Tykačových na sbírkové konto pro Ukrajinu. Další prostředky dostanou projekty partnerských měst a obcí, které organizují ubytování válečných uprchlíků a jejich adaptaci v nových podmínkách. Pomoc poskytne také obecně prospěšná společnost Women for Women, která má pobočku v Mostě. „Ve válce jsou jednoznačně nejzranitelnější skupinou děti. Mnohé prožijí strašné věci a některé bohužel i to nejhorší – ztrátu rodičů. Jsme připraveni poskytnout okamžitou finanční pomoc sirotkům po ukrajinských vojácích,“ sdělila ředitelka neziskové organizace Ivana Tykač. 

Podle ní v těchto dnech začala Women for Women s ubytováním matek a dětí, které uprchly z postižených oblastí. Odborníci z této neziskovky se soustředí také na odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro překonání válečných traumat. Další peníze poputují například na obědy, družiny či kroužky ukrajinských dětí, které budou postupně přicházet do českých škol. Diskutovanou možností je podle Tykač podpora výuky českého jazyka.

K pomoci se připojí také skupina Sev.en Energy. Ta vedle finančních darů vyhlásila humanitární sbírku mezi zaměstnanci a spolupracuje i se svými dlouhodobými partnery z řad neziskových organizací. V reakci na výzvu Úřadu práce ČR firma vytipovala několik desítek pracovních míst, která lze nabídnout uprchlíkům, nebo těm, kteří zde již nějakou dobu žijí, ale nyní zůstali bez hlavního příjmu, protože jejich živitelé odcházejí bojovat na Ukrajinu.