Voda bude v budoucnu největší vzácností. Zdá se však, že Mostecko jí bude mít dostatek. Přestože z okresu v posledních dekádách obrovské množství vodních ploch zmizelo, za posledních 20 let to bylo 154 hektarů, díky Jezeru Most se tento hrozivý trend zvrátí.

Aktuální Zpráva o stavu vodního hospodářství ukázala na lokality, kde je pokles vodních ploch nejmarkantnější. Mostecku v republikové statistice patří nelichotivá druhá příčka, o kterou se dělí s oblastí kolem Nymburku. Od roku 1996 do loňska ubylo podle zprávy na Mostecku 14 procent z celkové hektarové výměry. „Ta čísla se mi moc nezdají, vždyť se v nich nikde neprojevuje Jezero Most s rozlohou 300 hektarů,“ diví se Jiří Jakeš, hospodář mostecké organizace Českého rybářského svazu, která obhospodařuje přes padesát rybníků.

V podobném duchu jako hospodář Jakeš hovořil i známý rekultivátor a krajinný ekolog Stanislav Štýs. Ani jemu se republiková čísla příliš nezdála. Podle něj se ale v budoucnu karta obrátí. „Po celkovém ukončení těžby a dokončení rekultivací by na Mostecku měly vodní plochy tvořit osm procent celkové rozlohy území,“ poznamenal Stanislav Štýs.

Vzhledem k tomu, že se v posledních letech zavodňují terénní deprese po povrchových dolech, bude podle krajinného ekologa v dalších letech oblast kolem Mostu jednou z největších zásobáren všestranně využitelné vody doslova v celostátním měřítku.

Tak vypadalo Jezero Most v roce 2010:

Fotogalerie: Jak vypadá jezero Most

a tak v roce 2014:

Fotogalerie: Lidi si vyzkoušeli Jezero Most

Fotogalerie: Jezero Most ze člunu

„Ve vytěžených prostorách pod Krušnými horami vzniknou do poloviny století vodní nádrže o celkové kapacitě 2,2 miliardy metrů krychlových velmi čisté vody, která bude použitelná k mnoha účelům. To zhruba odpovídá polovině současné kapacity všech vodních nádrží a rybníků v celé České republice,“ upozornil Štýs s tím, že s tímto ohromujícím zavodněním počítá dlouhodobý nadgenerační rekultivační program. V Mostecké uhelné pánvi má podle programu dojít k zavodnění lomu ČSA, kde vznikne jezero o plánované rozloze 690 hektarů s hloubkou 273 metry. Jezero vznikne také z lomu Vršany, kde se počítá s rozlohou 263 hektarů plochy a hloubkou 45 metrů. Napuštěno už je Jezero Most, které je v současnosti s rozlohou 309 hektarů a hloubkou 70 metrů největším v severních Čechách. Rekreační lokalitu kolem něj chce mostecká radnice otevřít v roce 2018.

O nutnosti šetrně hospodařit s vodou v krajině a vytvářet její další zásoby nedávno hovořil ministr životního prostředí Richard Brabec. „U nás bude sucho největším problémem asi tak za deset let,“ pronesl při zahájení veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. „Zhruba za 25 let mohou naší zemi potkat podobné problémy, jaké dnes trápí jižní Maďarsko,“ dodal Brabec.