„Stavba tak velké bezodtokové vodní nádrže, která rozměrem vodní plochy 311 hektarů převyšuje známé Máchovo jezero, je v České republice ojedinělá,“ sdělil Petr Lenc, ředitel státního podniku Palivový kombinát Ústí, který má vytěžené území a rekultivaci na starosti.

„Je to velmi významný den,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, který stál u zrodu projektu. Podle něj se výrazně zlepší životní prostředí. Jezero vrátí krajině ekologickou stabilitu a příznivě ovlivní klima: lidem se bude lépe dýchat. Do nového biocentra se přirozenou cestou vrátí vlhkomilné rostliny a zvířata. A hlavně lidé.

Zda se městu podaří u jezera vybudovat s investory rekreační areály a domy, ukáží čas a peníze. „Před námi je další etapa. Máme ohromnou historickou příležitost,“ sdělil primátor Mostu Vlastimil Vozka. „Věřím, že se v projektu bude pokračovat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, který přijel na slavnost napouštění.

Zbytková jáma lomu Ležáky se napouští vodou z řeky Ohře. Voda teče podzemním přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice.

Zbytková jáma Lomu Ležáky se napouští vodou z řeky Ohře podzemním přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice, který má podle expertů vysoce kvalitní vodu. Maximální hloubka jezera bude 75 metrů. Plnění jezera o objemu 68,9 milionu kubických metrů bude trvat přibližně tři roky a skončí zřejmě v roce 2011. Potrubí přivaděče, dlouhé téměř pět kilometrů, začíná napojením na průmyslový vodovod poblíž komořanské teplárny, vede kolem nádrže Matylda, křižuje silnici Most-Chomutov, tramvajovou a železniční trať a ústí do otevřeného přívodního kanálu do jezera, kde už deště vytvořily malé jezírko.

„Udržování hladiny budoucího jezera a doplňování vod zajistí přivaděč vody z dolu Kohinoor,“ píše se ve stostránkové publikaci Historie Lomu Ležáky – Jezero Most, kterou vydal a včera hostům rozdával Palivový kombinát Ústí. Okolí jezera obklopí postupně z velké části stovky hektarů lesů a luk s keři a travním porostem. „Zelená“ rekultivace krajiny začala už dříve a skončí kolem roku 2015. Rekultivace o celkové výměře 1 264 hektarů. Lesy by měly postupně zakrýt výhled na chemičku.

Veřejnost zatím k jezeru až do odvolání zákazu vstupu z bezpečnostních důvodů nesmí. V další etapě má vzniknout u jezera atraktivní rekreační oblast s přístavištěm lodí, plážemi, sportovišti, hotely, rodinnými domy, cyklostezkami a makety starého Mostu.


Zlomové okamžiky Mostu
rok 1040 - první zmínka o městě Most v Kosmově Kronice české
rok 1247 nebo 1249 - povýšení Mostu na město královské
rok 1515 - velký požár města
rok 1820 - velký požár města
rok 1870 - zahájení železniční dopravy (ta s sebou přináší velký rozvoj průmyslu - doly jsou propojeny s odbytišti)
rok 1964 - definitivní rozhodnutí vlády o likvidaci historického města Most
rok 1965 - začátek stěhování prvních rodin
rok 1967-1982 - likvidace města během těžby uhlí
rok 1975 - unikátní přesun (po kolejích!) gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie o více než 840 metrů
rok 1995 - zahájen útlum těžby na lomu Most
rok 1999 - zastavení aktivní těžby uhlí na lomu Most
rok 2008 - zahájení napouštění jezera Most (to vzniká v místě, kde kdysi stávalo historické město) Zdroj: Město Most