Týden svobody a tolerance začal, ve čtvrtek 29. ledna v Teplicích, přednáškou na téma Václav Havel – Legenda nebo mýtus? Přednášejícím byl, známý český politik a šéfporadce V. Havla, Jiří Pehe, který je také autorem publikací Krize nebo konec kapitalismu?, Demokracie bez demokratů?, Klaus – portrét politika ve 20 obrazech.

Pátek bývá ve znamení klidu a odpočinku. Není tedy divu, že po studijním dni si žáci zasloužili odměnu. Páteční program Týdne se naplánoval až na pozdní odpolední hodiny. Nikomu to však nevadilo. A o co vlastně šlo? Nejen pro studenty byly připraveny dva koncerty, v mosteckém klubu Metro.

První nastoupila na scénu kapela Velvet Underground. Samozřejmě nejde o originální kapelu, neboť ta se roku 1973 rozpadla. Jedná se o Revival Band. Pak na scénu nastoupila druhá skupina s názvem Unrated, jejímiž členy jsou většinou bývalí studenti gymnázia v Mostě. Obě kapely jistě splnily svůj účel a přítomné pobavily.

V pondělí 2. února se do dalšího díku týdne skočilo doslova po hlavě. Studenti i učitelé mají, po zaslouženém víkendu, elánu na rozdávání, a tak mohl pondělí program vypuknout.

Začalo se workshopy na téma Současná společnosť a Život v normalizovaném Československu. Velkou roli při těchto workshopech hráli taktéž studenti, zejména Ti, kteří navštěvovali semináře z politologie, sociologie a dějin 20. století. Přestože studenti i učitelé měli stále k tématům co říci, nemohli se u nich příliš dlouho zdržet. Čas je totiž neúprosný a muselo se tudíž postoupit od jednoho zajímavého tématu k dalšímu. Tentokrát přišla na řadu Charta 77 a téma, lidmi tolik vytoužené, přesto nedostatečné, svobody 20. století.

Do konce akce zbývají dva dny. V úterý 3. února se započalo tématem undergroundu. Prostřednictvím dokumentárních filmů se studenti seznámili se základy všeho, co se nějakým způsobem týkalo právě tohoto neoficiálního proudu – díla, autoři, doba, kultura.

Na řadu se dostal i jeden biografický film A. Sedláčkové s titulem Život podle Václava Havla. Na závěr se přítomní seznámili s Havlovo nejznámější hrou – Audience.

Poslední den klepe na dveře a my zde máme ono slavné finále Týdne svobody a tolerance. Den byl opět ve znamení filmů a besed. O dopolední besedu se signatářem Charty 77 Danielem Kroupou byl takový zájem, že muselo dojít k přesunutí besedy do školní tělocvičny. Hovořilo se o svobodě, moderních dějinách, filosofii i zničujících ideologiích.

Na odpoledne byl připraven komponovaný pořad Odpoledne s Václavem Havlem. Kde hlavní roli hráli opět studenti. Nechyběla experimentální poezie, kvízy, čtení z Havlových knih i dokumentů dvacátého století. Studenti měli možnost vidět i uniformu příslušníků bezpečnostních složek.

Anna Dlouhá