Výstavba mostecké spalovny komunálního odpadu, která má vyrábět elektřinu a teplo pro Mostecko, by už teoreticky mohla začít. Projekt získal stavební povolení a souhlas od státu. „Máme vše připravené,“ potvrdil Mosteckému deníku Petr Mareš, technický ředitel komořanské uhelné teplárny, u níž má spalovna stát. Původní termín zahájení provozu, rok 2015, se ale nestihne. Firma EVO – Komořany vlastněná teplárnou zatím nedostala na stavbu spalovny dotaci od Evropské unie a čeká i na úpravu legislativy v oblasti odpadů. Letos se podle Mareše určitě stavět nezačne, rok 2015 je s otazníkem. Jedná se o investici za téměř tři miliardy korun.

Podle firmy je vytříděný spalitelný komunální odpad dostupný, je ho dostatek a nepodléhá cenovým výkyvům jako uhlí, které částečně nahradí. Výkupní cena odpadu by měla být nižší než poplatek za skládkování. Firma už uzavřela předběžnou spolupráci s Mostem a dalšími městy v okolí. Cenu tepla vyrobeného z odpadu nechtějí energetici předjímat.

Oponenti jsou pro recyklaci

K odpůrcům spalovny patří Hnutí Duha. Loni v září zpochybnilo stavební povolení, ministerstvo průmyslu a obchodu ho ale potvrdilo, a v prosinci tak skončila povolovací etapa projektu. Vybrán byl i zhotovitel spalovny, konsorcium firem Fisia Babcock a Skanska.

Ochránci životního prostředí uznávají, že spalovna má oproti skládkám řadu výhod. „Avšak několikanásobně výhodnější je odpady recyklovat, ještě výhodnější je odpady opakovaně používat a řádově výhodnější je jim předcházet,“ uvádí ve své zprávě Hnutí Duha. Recyklace podle hnutí oproti spalování šetří přírodní suroviny, má nižší emise, šetří víc energie, vytváří víc pracovních míst a snižuje závislost na dovozu surovin.

Existují obavy, že i přes veškerou snahu energetiků, skončí v ohni také nebezpečné složky odpadu a vznikne toxický popílek. Podle energetiků technologie nebezpečné škodliviny zachytí, zbytky se odstraní a vše musí splnit přísné zákonné limity. Ve spalovně má končit ročně 150 tisíc tun odpadu z Ústeckého kraje, to je zhruba třetina regionální produkce. Podle energetiků zůstane v kraji dost odpadu na recyklaci.

Kraj to schvaluje

Se spalovnou nemá problém krajský úřad. Ten pro ni vydal už v roce 2012 integrované povolení. Tomáš Burian, vedoucí krajského oddělení životního prostředí, pro Ekologické centrum Most loni uvedl, že uvedení zařízení do provozu "je z hlediska odpadového hospodářství kraje vysoce žádoucí". Připustil totiž očekávané razantní zvýšení poplatku za skládkování, které více zatíží obecní rozpočty a od kterého se ustupuje. Kapacita skládek v Ústeckém kraji je podle Buriana pro příštích 10 let dostatečná a zřizování nových nepřichází v úvahu, možné je pouze rozšiřování stávajících. 

V Mostě obyvatelé poplatek za svoz a likvidaci odpadu neplatí, hradí to město. V roce 2012 zaplatilo za odpad celkem přes 46 milionů korun.