V Mostě vznikla nová pracovní skupina, která se zabývá plánováním akcí pro veřejnost. Cílem mimo jiné je, aby se ty nejzajímavější programy nekonaly ve stejný den. Skupinu, která se poprvé sešla v dubnu, tvoří zástupci radnice, divadla, knihovny, muzea, Střediska volného času, galerie výtvarného umění, archeologického ústavu, děkanského kostela a hornického skanzenu.

„Chceme navázat lepší komunikaci s organizacemi, které zabezpečují společenské vyžití a volnočasové aktivity," říká náměstkyně primátora Markéta Stará.

Skupina bude konzultovat návrhy akcí pro rok 2016 a nebrání se novinkám. Radnice chce oživit zažitý systém tradičních akcí typu Velikonoční jarmark, Den Magistra Edwarda Kelleyho na Hněvíně, Mostecká slavnost a Vánoční trh. „Nejsou to špatné akce, ale Most si zaslouží inovaci, něco nového," dodává náměstek primátora Marek Hrvol.

Podle nej by se velké akce v Mostě neměly krýt ani s akcemi v okolních městech. Například zářijová Mostecká slavnost se letos opět koná ve stejný den jako blízká Dočesná v Žatci. „V tak malém regionu mi to připadá absurdní. Bohužel jsme to už nestihli zachránit," říká Hrvol. Dodává, že přípravy většiny akcí v Mostě už byly v běhu a nová radniční koalice, která se ujala vlády v prosinci, nemohla dělat zásadní změny. Teď se více soustředí na příští roky.

První vlaštovkou změn je sobotní Jarní farmářská slavnost na 1. náměstí s trhem a soutěžemi o nejlepší tvarohové pečivo a v pojídání jahodových knedlíků.

Myšlenka, aby se některé akce v Mostě nekryly, není nová. V minulosti byla podobná snaha v případě plánování akcí na hipodromu a autodromu.