Představenstvo rozhodlo o nových ředitelích pěti nemocnic v rámci druhého kola výběrového řízení. "Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů, z nich 9 postoupilo do kola druhého. Všichni kandidáti prošli několika stupňovými pohovory a náročnou baterií psychometrických testů," uvedl Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní.

Ing. Jindřich Zetek

Mgr. Ing. Jindřich Zetek (43 let) bydlištěm v Mostě - absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor právo. Působil na různých vedoucích a manažerských pozicích. Byl vedoucím odboru centrálního nákupu a řízení projektů, následně pak náměstek ředitele pro investice a logistiku Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze. Dále působil jako ředitel Nemocnice Šternberk, o.z. Působil také jako hlavní ekonom Středomoravské nemocniční, a.s., Olomouc. Zastával funkci ředitele úseku plánování a controllingu firmy AGEL, a.s., Třinec.

Nyní působí v oblasti ekonomického a organizačního poradenství a informačních systémů.