O příspěvek ke studiu požádalo celkem 23 studentů. Správní i dozorčí rada nadace všechny žádosti schválila. Celkem uvolní 200 tisíc korun, z toho 150 tisíc je od města Most, zbytek poskytly Severočeské doly.

"Nadace uděluje studentům denního studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole příspěvek ve výši 500 až 1 200 Kč měsíčně, a to s ohledem na prospěch studenta a náročnost oboru studia. Student přitom může studovat v Mostě, mimo Most i v zahraničí," sdělil Kamil Dominik Slapnička, místopředseda správní rady.

Čtrnáct studentů podpořených v tomto školním roce studuje vysokou školu, devět studentů školu střední, z toho je 15 dívek a 8 chlapců.

Mezi stipendisty jsou například i studenti lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, student matematicko–fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha a studentky Vysoké školy umělecko průmyslové Praha.

"Standardně jsou každoročně podpořeni studenti humanitních oborů, veřejné správy a gymnazisté," dodal Slapnička.

Základní podmínkou získání příspěvku je ekonomická slabost rodiny studenta, kterou je třeba doložit potvrzením o přijímaných sociálních dávkách, potvrzením o nezaměstnanosti rodičů a potvrzením o příjmu rodiče. Další podmínkou je, že student musí mít trvalý pobyt na území bývalého okresu Most. Třetí podmínkou jsou dosavadní velmi dobré studijní výsledky - maximální studijní průměr 2,0.

Nadace nepožaduje po podporovaných studentech vyúčtování, přiznané stipendium mohou využít na nákup učebnic, školních pomůcek, úhradu kolejného a stravy v menze i na dopravu do školy.

Nadace byla založena v roce 1996. Od svého vzniku podpořila celkem 529 studentů.