Příkladem může být rodina, kdy drogově závislému muži, násilníkovi a pachateli trestné činnosti, a matce tří nezletilých dětí, která experimentovala s drogami, byly kvůli zanedbání péče a záškoláctví dvě starší děti odebrány a umístěny v dětském domově.

Terénní sociální pracovníci Diakonie s rodinou navázali kontakt v létě 2007, přibližně rok po odebrání dětí z rodiny.

„Kombinací intenzivní terénní práce přímo v rodině a koordinované spolupráce s dalšími zainteresovanými institucemi jako je např. Probační a mediační služba ČR, OSPOD,

dětský domov, pediatr, dětský psychiatr a další, se za necelý rok podařilo razantně změnit situaci v rodině a nasměrovat ji správnou cestou,“ přibližuje případ Gabriela Benešová, spolupracovnice mosteckého střediska.

Matce se podle Diakonie podařilo nakonec vymanit z vlivu drogově závislého partnera a změnit částečně svůj život. V květnu loňského roku už měla děti zpět doma na „dlouhodobé návštěvě“. O necelý rok později vydal soud rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy a děti tak u matky zůstaly již nastálo. „Situace rodiny se zdá být stabilizovaná,“ popsala Benešová. Terénní sociální pracovníci s matkou a jejími dětmi nadále spolupracují.

Terénní sociální práce je je jedním ze tří programů Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Dalšími dvěma jsou bezplatná Občanská poradna v mosteckém Business Centru a Azylový dům pro matky s dětmi v ulici M. Alše v Mostě.

„Klíčem k účinné pomoci rodinám v tíživé sociální či životní situaci je individuální přístup. Každá konzultace je důsledně směřována k dosažení konkrétních cílů rodiny. Je to běh na dlouhou trať. Spolupracovat s rodinou je nutné dlouhodobě a velmi intenzivně, ale jen tak lze dosáhnout pozitivních výsledků.“ říká Monika Lecková, vedoucí programu terénní sociální práce Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě.

Podle Moniky Leckové zažili pracovníci Terénní sociální práce podobných příběhů již několik desítek. ,,Jen za loňský rok jsme realizovali 952 konzultací přímo v rodinách. Za 3 roky naší působnosti na Mostecku prošlo naším programem 81 klientských rodin,“ dodala.