Jejich odkupování schválilo zastupitelstvo, které chce letos získat za pět milionů korun pod kontrolu alespoň malou část bytového fondu v Mostě, aby omezilo obchod s chudobou.

Transakce se řídí pravidly, o kterých rozhodla městská rada. Své byty mohou nabízet jednotlivci i firmy, první výzva platí do 31. července. Výkup se má řídit znaleckým posudkem. Byt nesmí být zatížen dluhem, zástavním právem a dalším omezením, ale může v něm bydlet nájemník.