„Rakovině tlustého střeva každoročně podlehne téměř 5 tisíc Čechů. Jen v Ústeckém kraji bylo v roce 2010 hlášeno na 600 nových onemocnění, z toho přes 300 pacientů karcinomu střev podlehlo," vypočítala Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják, které kampaň pořádá. „Jsou to zbytečně velká čísla. Kdyby lidé nezanedbávali prevenci a více se zajímali o možnosti vyšetření, které jim české zdravotnictví nabízí, tato čísla by se jistě snížila," dodala.

Obří maketa tohoto ústrojí nabízí interaktivní prohlídku, lidé si tak mohou model střeva prohlédnout do detailu. Součástí jsou rovněž fotografie útvarů a různých stádií rakoviny, které se může podařit lékařům podchytit právě díky včasné prevenci.

Mostečané podle slov Pavly Freij projevili o kampaň slušný zájem. Přišla se podívat i řada zaměstnanců místních uhelných dolů. „Jsme si vědomi rizik spojených se současným uspěchaným životním stylem a rakovina mezi tato rizika rozhodně patří. Rozhodli jsme se proto doporučit návštěvu akce i našim zaměstnancům. Včasný nález byť jen jediného případného onemocnění by nám byl obrovskou satisfakcí. Prevence je nezbytná," sdělila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí Severní energetické.