Mostecká radnice zavede od roku 2020 participativní rozpočty, ve kterých obyvatelé sami určí, na co půjde část městských výdajů. Mostečané získají pravomoc navrhnout nové projekty a společně rozhodnout o jejich realizaci. Město na tyto investice vyhradí v příštích třech letech 15 milionů korun, tedy pět milionů ročně. Vyplývá to ze střednědobého výhledu městského rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo. „Občané by se do tvorby rozpočtu mohli více zapojit,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost).

Dosud mohla veřejnost ovlivňovat rozpočet jen v omezené míře, například formou podnětů, vyplňování anket či diskuzí na zasedání zastupitelstva. Jak bude nový systém s přímou účastí obyvatel vypadat v praxi, radnice ještě nezveřejnila, protože se chce poradit s odborníky. Přestože participativní rozpočet bude tvořit jen zlomek z více než jedné miliardy radničních výdajů, o kterých rozhodují politici, zvláštní investiční položku pro veřejnost zařadili mezi čtyři nejvýznamnější plánované akce, k nimž patří například rekonstrukce kulturního domu Repre za půl miliardy korun.

„Zapojit nás do rozhodování je krok správným směrem, protože tady nic pořádného není,“ sdělil Milan Gabčo, který v Mostě bydlí odmalička a pociťuje hlavně nedostatek odpočinkových zón pro rodiny s dětmi. Jednu by uvítal v parku Střed u sportovní haly. Právě na tomto zanedbaném parčíku se radnice začala loni učit zapojovat veřejnost do rozhodování. Po společných akcích město ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka chystá na podzim vyhlášení architektonické soutěže na zvelebení parku.

Vše najdou na internetu

Nedávno vznikly i webové stránky parkstred.cz, kde lidé najdou potřebné informace o projektu. „Chceme také zlepšit komunikaci s veřejností. Na stránkách je kontaktní formulář, prostřednictvím kterého nám mohou občané napsat své postřehy a dotazy nebo se přihlásit k odběru novinek,“ sdělila manažerka projektu Znovuzrození parku Střed Veronika Loucká.

Posílit roli veřejnosti při plánování rozvoje Mostu a jeho financí není zcela novou myšlenkou. Jako první se participaci snažilo ve velké míře prosadit mostecké politické hnutí OMMO, které se od roku 2010 hlásí k zásadám občanské společnosti. Opoziční hnutí se inspiruje zahraničím a jinými českými městy, kde se zapojování veřejnosti do městské samosprávy osvědčilo.

„Rozpočtová participace je něčím, co může rozšířit dosah a význam takzvané lokální ekonomiky a z psychologického hlediska rozvinout a posílit aktivitu, angažovanost a odpovědnost občanů za fungování nejen obecních rozpočtů,“ připomněla předsedkyně OMMO Hana Svobodová. Hnutí mělo participaci jako hlavní bod svého loňského volebního programu, ale do mosteckého zastupitelstva se nedostalo. Navrhovalo dokonce kontrolní roli občanů rozšířit ustavením osadních výborů či dosazením nezávislých zástupců do městských výborů a komisí.

V Ústeckém kraji mají participativní rozpočet Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Chomutov, kde o desítkách projektů hlasují tisíce lidí elektronicky. Rozhodují například o stavbě hřišť, úpravě parků a cest či o doplnění laviček a košů.