„Uspěchaná doba a velké množství stresu podlamují přirozenou odolnost organizmu a usnadňují rozvoj civilizačních chorob, jakými jsou obezita, ateroskleróza, cukrovka a další. Tyto nemoci působí nejen obtíže v každodenním životě, ale jejich následkem je v převážné většině případů i předčasná smrt či vážné zdravotní komplikace,“ uvedla specialistka pro marketing a komunikaci Petra Friedlová z VZP.

Podle výzkumů Státní zdravotního ústavu se zdraví obyvatel Ústeckého kraje zlepšuje, prodlužuje se hlavně délka věku. „Prodlužuje se délka života, jak u mužů, tak u žen. Stále však lidé z Ústeckého kraje umírají zhruba o dva roky dříve než ostatní lidé v republice. Způsobuje to hodně faktorů. Je to ovzduší, zdravotní styl, skladba obyvatel i jejich vzdělání,“ sdělil Deníku RNDr. Jiří Skorkovský ze Státního zdravotního ústavu s pracovištěm v Ústí nad Labem.

„ČR patří mezi země s nejvyšší úmrtností na kardiovaskulární choroby, mezi něž patří zejména infarkt myokardu a mozkové příhody. Tato onemocnění jsou částečně způsobena metabolickými poruchami, většinou však nezdravou výživou, ve které převládá spotřeba živočišných tuků,“ vysvětluje specialista pro marketing a komunikace Petra Friedlová.