Gustav Vaník nebydlí v záplavovém území, ale rodinný dům v mosteckém Vtelně si chrání, jako kdyby stál v říční nivě. Jeho domek na začátku zanedbané slepé uličky U Špejcharu připomíná tvrz. Před brankou zvedací kovový můstek, pod ním příkop, který se táhne podél plotu. „Je to kvůli dešti, protože všechna voda teče k nám. Chybí tu kanály,“ říká starousedlík.

Když prší a proudy se valí z horních ulic, odklopí nahoru můstek, aby nenateklo na dvůr, ale do příkopu. Na jeho konci přebírá štafetu soused Zdeněk Bárta. Část vody zachytí uprostřed uličky jeho pytle s pískem. Tímto protipovodňovým opatřením si chrání před podmáčením svůj dům. Oba bojovníci s pouliční vodou se zlobí na radnici, že skoro třicet let od sametové revoluce nechává místní obyvatele na holičkách. „Je to ostuda,“ prohlásí Bárta.

„Když hodně zaprší, dalo by se tu jet na kanoi. Není to žádná sranda,“ potvrzuje Jiří Skalický. Jeho dům je starý přes dvě stě let a stojí na druhé straně prostranství, kde je ochranné památkové pásmo s bývalým barokním statkem. Ulička U Špejcharu s lidovou architekturou patří k nejstarším v Mostě. A podle místních také k nejhorším. Kromě odvodnění tu není veřejné osvětlení, žádný chodník a příjezdová silnice se rozpadá. „Lidi si tu svítí na cestu mobilem, aby večer nezakopli,“ říká Bárta.

Nová silnice není žádoucí

Starousedlíci upozornili, že nedávno zkolaudovaný hlavní chodník ve Vtelně, který vede nad uličkou a který dotovala Evropská unie, jim nijak nepomohl. Uvítali by vylepšení i před svými domy, ale nechtějí u nich novou silnici s průjezdem k nedalekým okálům, protože se obávají problémů z nárůstu automobilové dopravy. Ulička se starými domy bez základů, která se ze svahu zužuje, by podle nich nové zatížení neunesla a navíc by majitelé nemovitostí přišli o klid a bezpečí. Záměr zrušit slepou ulici proto odmítli v radniční anketě. Obě obytné zóny, ulice U Špejcharu a Nad Potokem, od sebe dělí jen hromada zeminy, obrubník a pár bříz.

„Chápu je, že nechtějí silnici protáhnout, ale nám by pomohla,“ řekl jedna z obyvatelek okálů, u nichž řidiči ve stísněném prostoru při objížďce obtížně manévrují.

Radnice teď bude řešit hlavní problémy, tedy vodu a tmu. Odbor investic zadá zpracování projektové dokumentace na veřejné osvětlení a odvodnění současné komunikace. „Původní projektovou dokumentaci z roku 2007 nelze použít, protože nesplňuje současné požadavky dotčených správních orgánů a občané si také nepřejí její realizaci,“ sdělil mluvčí radnice Petr Baraňák. Dodal, že opravu komunikace zahrnou městské technické služby do návrhu oprav v roce 2018.

Žádný projekt ani studie na zprůjezdnění ulice Nad Potokem a U Špejcharu neexistuje. "Je zde pouze uvažovaný záměr, který by předpokládal propojení obou ulic se zavedením jednosměrného provoz na této komunikaci," uvedl Vojtěch Brzoň, vedoucí radničního oddělení registrací, dopravy a komunikací. Ankety na toto téma se zúčastnily čtyři desítky domácností. Odpověďmi se zabývala na začátku září městská dopravní komise. Ta předloží své stanovisko 12. října městské radě. Ta pak rozhodne, zda se záměr zastaví nebo se v něm bude pokračovat.