„Finálového kola soutěže se účastnili žáci prim gymnázií Ústeckého kraje a pátých tříd gymnázií spolkových zemí Sasko, Bavorsko a Durynsko, kteří úspěšně absolvovali předcházející regionální soutěže," uvedl učitel Podkrušnohorského gymnázia Michal Smatana.

Po příjezdu a ubytování bylo slavnostní zahájení soutěže, následovala soutěž smíšených družstev, která se zaměřovala hlavně na řešení různých druhů hlavolamů. Hlavní část soutěže se konala v sobotu na půdě Gymnázia sv. Anny. „Řešené úlohy se v této soutěži svou povahou liší od běžných matematických úloh a v mnoha případech mají přímou návaznost na dobu, ve které žil a zabýval se matematikou Adam Ries, významný německý matematik 16. století," pokračoval Smetana.

První cenu získala spolu s Danielem Vostrým i žačka teplického gymnázia Veronika Steklá. Druhou cenu získali Tomáš Jurášek a Tomáš Kubica z lovosického gymnázia a třetí cenu získali Matěj Sulík z Gymnázia Žatec, Jan Josef Němec z ústeckého gymnázia a Klára Svobodová z mosteckého gymnázia.

Adam Duffek