Budoucnost nejkratší veřejné cesty do mostecké nemocnice závisí na jednom soukromém pozemku. Město Most možná přijde o výhodnou půjčku na opravu mostu, kudy jezdí i sanity a autobusy.

S poškozeným silničním mostem ze 70. let, který vede k druhé největší nemocnici v kraji a který je otočkou pro nejvytíženější autobusové spoje MHD, jsou pořád potíže. Před dvěma lety byl kvůli částečné opravě zbytečně dlouho zavřený a teď, kdy má nové vedení radnice schválenou na letošek velmi výhodnou šedesátimilionovou půjčku na celkovou rekonstrukci, se hovoří o odložení stavby. Radnice a Pavel Mleziva, soukromý majitel pozemku pod městským mostem, se totiž nedohodli na směně parcel či na nájemném při případném dočasném záboru. Bez této zásadní transakce stavební úřad rekonstrukci nepovolí, což může v budoucnu ohrozit přepravu lidí k lékaři.

Čtěte také: Most se připravuje na rekonstrukci mostu u nemocnice, zastupitelé mají schválit úvěr

Navíc je tu tlak termínů – bankou garantovaný úvěr s nízkým úrokem (0,56 %), který je ještě třeba smluvně uzavřít, se musí čerpat již od 1. dubna a platí jen do konce roku. A pak jsou tu opoziční politici, kteří projekt kritizují - zdá se jim zbytečný a nepřipravený. Existuje proto varianta, že radní od rekonstrukce mostu ustoupí do nalezení jiného řešení, ale výhodný úvěr nenechají propadnout a využijí ho jinak - třeba na opravu děr na silnicích či na modernizaci parku u sportovní haly. Ovšem pokud to banka dovolí.

Vedení města tlačí čas

„Pokud opravu mostu odsuneme, tak to uděláme s čistým svědomím, že jsme udělali maximum, abychom letos stavbu zahájili,“ řekl Deníku primátor Jan Paparega. „Velmi závisí na tom, zda bude uzavřena smlouva o směně pozemku. Časová osa je neúprosná.“

V těchto dnech se musí rozhodnout, zda se most opraví z úvěru. Pokud ne, proběhne diskuze, co dál. Podle primátora radnice udělala velmi vstřícné kroky, aby se s vlastníkem pozemku domluvila, přestože měl řadu požadavků, které měnil. „Není se s ním jednoduché dohodnout," dodal. Pro primátora je také nepochopitelné, že tak důležitá parcela pod veřejnou stavbou patří soukromníkovi. Krajním řešením může být soudní vymáhání užití pozemku, což by se ale letos nestihlo.

Majitel pozemku: Město jednalo liknavě

Pavel Mleziva tvrdí, že město jednání s ním zanedbalo a přitom ho kontaktovalo už v březnu 2016. „Kdyby se magistrát na půl roku neodmlčel, mohlo být vše již dávno vyřešeno,“ sdělil Deníku Mleziva. "Vedení města díky vlastní liknavosti odsouvá důležitou opravu a z mého pohledu to časově nezvládlo,“ dodal. Pozemek města ke směně (parcela u parkoviště v ulici F. Halase) nemá vyřešený vjezd. Bez garance schválení vjezdu je pro Mlezivu pozemek nevyhovující. Na tahu je prý město.

Směnu pozemků a úvěr ve výši 60,6 milionu korun zastupitelé 7. března většinou hlasů sice schválili, ale existují vážné pochybnosti, že oprava mostu má teď smysl. „Nemáme vyřešené pozemky. Pochybuji, že v dubnu začneme čerpat úvěr,“ řekl opoziční zastupitel Jan Schiller (ANO). Podle opozice by bylo lepší nepospíchat a zchátralý most raději zbourat a nahradit ho nájezdem a parkovacím domem, protože míst pro auta je u nemocnice málo.

Psali jsme: Primátor Paparega: Opozice ohrozila nejen největší projekt

Pokud město rekonstrukci mostu po směně pozemků nakonec přece jen zahájí, úvěr letos nestihne dočerpat. Stavební povolení by dostalo zřejmě v květnu, práce by začaly v létě a trvaly 9 až 12 měsíců, tedy do příštího roku.

Projekt počítá s tím, že rekonstrukce prodlouží životnost konstrukce o 80 let. Výstavba by probíhala najednou a při plné uzavírce. K nemocnici by se jezdilo po objízdné trase ulicemi SNP a Svážná.

Opravovalo se před pár lety

Kvůli špatnému mostnímu závěru se most opravoval v roce 2015 po roční uzavírce. Tehdy bylo několik variant řešení, včetně likvidace mostu. Nejjednodušší oprava mostu stála město 1,3 milionu korun. Po zahájení prací se oproti původním plánům protáhla, protože odstranění konstrukčních vrstev odkrylo další problémy, degradaci betonu a korodovanou výztuž. Radnice v té době oznámila, že bude hledat možnosti, jak vyřešit dlouhodobě nevyhovující počet parkovacích míst u nemocnice. Vládnoucí hnutí Severočeši Most se v roce 2014 zavázalo, že zajistí vybudování parkovacího domu s přímým vstupem do nemocnice v Mostě. Hnutí to má ve volebním programu.

Připomeňte si: Most u nemocnice je stále zavřený, firma na opravu není vybrána

Kompletní rekonstrukce mostu je součástí programového prohlášení, které přijala na podzim v roce 2015 nová mostecká vláda Severočeši Most-ODS-ČSSD, jež vznikla po rozpadu koalice Severočeši Most-ANO-KSČM.

Pavel Mleziva v rozhovoru pro Deník

Proč podle vás došlo k této vyhrocené situaci, kdy radnice pospíchá kvůli úvěru a ještě nemá pozemky - v čem je podle vás problém?
Osobně nevnímám situaci jako vyhrocenou. Poprvé mě město kontaktovalo prostřednictvím paní Semanové v březnu 2016, pak se z neznámých důvodů na půl roku odmlčelo, druhý kontakt byl až v září od pana Volfa, poté až v prosinci 2016 mě kontaktoval pan Svoboda. Po celou tuto dlouhou dobu jsem připravený jednat. Pro zdárný průběh opravy mostu, ale i jako občana tohoto města mne velmi mrzí odmlky v jednání magistrátu a pomalé předávání informací mezi jednotlivými pracovníky magistrátu. U prioritní investiční akce za desítky milionů korun bych předpokládal zcela jiný přístup. Kdyby se magistrát od března 2016 na půl roku neodmlčel, mohlo být vše již dávno vyřešeno. Po celou dobu jsem měl pocit, že město nemá zájem se mnou jednat. Jednání byla vleklá, reakce města pomalá. Při osobních schůzkách jsem si rozhodně nepřipadal jako rovnocenný partner, ale spíše jako problém. Vedení města díky vlastní liknavosti odsouvá důležitou opravu a z mého pohledu to časově nezvládlo.

Co teď hodláte dělat? Dohodnete se s městem na směně, aby mohlo most opravit?
Nabídl jsem městu dvě řešení. První možností byl dočasný zábor pozemků, a to za stejných podmínek za jakých město umožňuje zábor pozemků občanům města, když si chtějí něco opravit nebo postavit. Druhou možností je směna pozemků. V současné době město schválilo a nabízí mi ke směně pozemek, na který nemá vyřešený vjezd. U této varianty předpokládám od města garanci schválení vjezdu. Bez tohoto schválení je pozemek nevyhovující. Nerozumím tomu, proč mi město tyto záruky odmítá poskytnout, když všechny okolní pozemky jsou v jeho vlastnictví. Vyjádřit se musí vedení města.

Jaké jste měl s pozemky u mostu plány? Před rokem jsem někde slyšel, že tam chcete postavit parkoviště.
To slyším poprvé. O parkovišti nic nevím.

Radnice tvrdí, že původně chtěla jen dočasný zábor, ale prý jste chtěl vysoké nájemné, a tak z toho město ustoupilo. Je to pravda?
Budu se opakovat. Město mělo moji nabídku na dočasný zábor pozemku za stejných podmínek, za jakých umožňuje zábor pozemků občanům města, když si ve městě chtějí něco opravit nebo postavit. Pokud se vedení města zdá, že má pro občany příliš vysoké ceny za zábory pozemků, tak je bude muset přehodnotit.

Průběh jednáníNejprve se jednalo o dočasném záboru pozemku o výměře 677 metrů čtverečních během rekonstrukce mostu. Majitel Mleziva nesouhlasil s tím, že město mu na nájemném zaplatí podle sazby 25 až 40 korun za metr čtvereční a rok. Požadoval 7 korun za metr čtvereční za den. Za 9 měsíců by to dělalo 1,3 milionu korun. Tato sazba odpovídá městské vyhlášce o záboru veřejného prostranství. Radnice s požadavkem Mlezivy nesouhlasila a došlo k dalšímu vyjednávání, tentokrát již o směně pozemků (ul. Pod Špačkárnou, Pod Lajsníkem, Pionýrů, J. Palacha, u KFC, Báňských staveb, Kahanu).

Nakonec zbyly tři varianty směny za městské pozemky u městského parkoviště pod hřbitovem. Podle dokumentace, kterou má Deník k dispozici, Mleziva trval na variantě A, zastupitelstvo ale schválilo variantu B.

Stanovisko radnice ze čtvrtka 16. března 

"Vedení města se snažilo vyhovět požadavkům na směnu předmětného pozemku, ale nebylo schopno vyhovět zcela nepřiměřeným finančním požadavkům Ing. Mlezivy. Pro představu – na řešení staveb ve veřejném zájmu se v minulosti uzavíraly nájemní smlouvy s nájemným od 25 do 40 Kč/m2 a rok. V takovém případě by vlastníku pozemku byla zaplacena částka 26.680,- Kč. V případě staveb hrazených ze státního rozpočtu je zábor soukromých pozemků dokonce regulován MFČR. Dle věstníku MFČR č.1/2016 může být takové nájemné v Mostě maximálně 40 Kč/m2 a rok. Ing. Mleziva ale v dopisu ze dne 14. 9. 2016 požadoval 7 Kč/m2/den, což je v tehdy uvažované ploše 677 m2 suma 2555 Kč/m2 a rok. Mimochodem zábor původně požadovaných 677 m2 představoval více než 1,3 mil. Kč (předpokládaných 9 měsíců stavby), což je zhruba čtyřnásobek hodnoty pozemku podle aktuální cenové mapy. Na této výši nájemného vlastník pozemku trvá dodnes, přestože je zjevné, že zodpovědní zástupci města na takto absurdní požadavek nemohou přistoupit.

Následně město Most dne 7. 11. 2016 s Ing. Mlezivou zahájilo jednání o návrhu směny, který spočíval ve směně jeho pozemku pod mostem u nemocnice za pozemky města, které sám určil. Poté, co odbor městského majetku začal věc konkrétně řešit, tj. bylo dohodnuto zaměření pozemku, který určil Ing. Mleziva (požadoval zahrnout do směny cca 2000 m2) a na náklady města zajistil zaměření, tj. zhruba v polovině ledna, už se požadavek na směny pozemků změnil. Původně požadované pozemky nevyhovovaly a město Most proto přistoupilo k dalšímu jednání a připravilo podklady k několika variantám směny. Celkem byly projednávány tři varianty s tím, že návrh na směnu pozemku v ul. Halasova vzešel opět ze strany Ing. Mlezivy. Tomuto návrhu zastupitelstvo města dne 7.3.2017 vyhovělo. Následně byl Ing. Mlezivovi předložen návrh směnné smlouvy, kterou tento odmítl uzavřít.

Domníváme se, že pokud by město přistoupilo na naprosto nepřiměřené podmínky soukromého vlastníka, ve vztahu k požadované úhradě za pronájem pozemku u nemocnice dle požadavku Ing. Mlezivy, vznikl by tak nežádoucí precedens, který by mohl negativně ovlivnit budoucí investiční akce města. V této souvislosti se nyní jeví racionálnějším odložit opravu mostu a řešit přístup k potřebným pozemkům jiným způsobem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že i v takto složité situaci postupovalo město Most korektně a přicházelo s dalšími variantami tak, jak se měnil názor Ing. Pavla Mlezivy. Nařčení o nečinnosti v této záležitosti pak vedení města Mostu zcela odmítá."

(Zdroj: Petr Baraňák, mluvčí mostecké radnice)