Organizace předložily čtrnáct projektů. Pracovníci oddělení pro realizaci projektů deset z nich doporučili k podpoře. „Hlavními kritérii byla potřeba projektu, jeho vazba na strategické dokumenty, přínos pro cílovou skupinu, zkušenosti žadatele s podobnými projekty či udržitelnost projektu,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči Most má jistých 10 tisíc korun na projekt Mateřské centrum Barborka. O vyšších darech musí rozhodnout zastupitelstvo. Pokud kývne na všechno, 150 tisíc korun dostane obecně prospěšná společnost Energie, která slouží mentálně a zdravotně postiženým občanům a podporuje jejich zařazení do běžného života. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni, který provozuje Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě, obdrží 100 tisíc korun. Diakonie převezme i 40 tisíc pro svou občanskou poradnu. Celkem 70 tisíc korun převezme občanské sdružení Most k naději na provoz K-centra, dalších 60 tisíc pro Linku duševní tísně a ještě 60 tisíc na terénní práci s klienty. Komunitní centrum Chánov získá 80 tisíc na sociální a komunitní práci v sídlišti Chánov. Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus obdrží 45 tisíc korun na sociální rehabilitaci postižených osob, Oblastní charita Most 65 tisíc korun pro svou Sovičku. Dary jsou součástí komunitního plánu.