Hospodaření města Mostu v roce 2016 skončilo přebytkem ve výši 274 milionů korun. Příjmy radnice byly loni 1,277 miliardy korun, výdaje včetně investic přesáhly jednu miliardu korun. Město o tom informovalo na úřední desce.

Přezkoumaný závěrečný účet projedná městská rada 8. června, zastupitelstvo 22. června. Do té doby může veřejnost zprávu o financích připomínkovat.