V Mostě proběhl preventivní projekt Policejního prezidia Zkus to říct. Cílem bylo informovat veřejnost o domácím násilí a o násilí na ženách.

Účastnice si zacvičily se známou cvičitelkou Hankou Kynychovou, která je hlavní tváří kampaně. Součástí programu byla také diskuse s policisty, kteří se domácím násilím zabývají.

Kromě cvičení s Kynychovou a dvou diskusí s policisty zpestřily program tanečnice ze studia Kamily Hlaváčikové. Přišlo kolem 70 žen.