V Mostě vznikne do dvou let nové specializované zařízení pro lidi trpící demencí, kterou nejčastěji způsobuje Alzheimerova choroba. Domov se zvláštním režimem bude v ulici Táboritů v bloku 60. Jeho vlastník, městská společnost Mostecká bytová, opuštěný dům zrekonstruuje a rozšíří.

Domov se v nepřetržitém provozu postará o 98 klientů. „Vznikne 55 nových pracovních míst,“ sdělil Petr Baraňák, mluvčí radnice. Radní minulý týden rozhodli, že městská firma koupí pozemek pro přístavbu a parkové úpravy. Přidá se i jedno patro, recepce, kuchyně a parkoviště.

Domov se dlouhodobě pronajme odborné společnosti, která v ČR provozuje dvě podobná zařízení. „Mostecká bytová zdravotnické služby nemůže poskytovat,“ sdělil Deníku Jaroslav Kudrlička, ředitel městské společnosti. Stavba se odhaduje na 60 milionů korun. Mostecká bytová je hodlá zaplatit z vlastních zdrojů.

| Video: Youtube

Současná kapacita lůžek pro lidi s demencí v Mostě nestačí. Zatím se o ně stará jen městská správa sociálních služeb v rámci domova pro seniory. Počet nemocných přitom stoupá a poptávka po kvalifikované péči roste. Domovů proto přibývá v celé ČR. „Je to velice aktuální záležitost i s ohledem na budoucnost,“ řekla Deníku Eva Jarolímová, psycholožka České alzheimerovské společnosti.

Počátkem roku 2016 žilo v ČR pravděpodobně téměř 156 tisíc lidí s demencí (105 tisíc žen a 51 tisíc mužů), tedy o tři tisíce více než v roce 2015. Podle společnosti lze očekávat, že v roce 2020 bude žít v ČR 183 tisíc obyvatel s demencí a v roce 2050 dokonce 383 tisíc lidí.

Lidé s demencí potřebují hlavně klid, pocit jistoty a bezpečí, stabilní prostředí pro snadnou orientaci a pečovatele, které znají. Upřednostňovány jsou menší domovy, ale kvalitní péči může poskytnout i větší zařízení.

V Mostě je bezplatná poradenská služba pro osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou a jejich pečující - tel. 476 768 970.

Několik typů, podobné příznakyDemence v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. Alzheimerova choroba stojí za 50–60 % případů demence, dalšími typy demence jsou například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence.

Demence má, bez ohledu na příčinu, obdobné příznaky: problémy s pamětí, problémy s myšlením a plánováním, problémy s vyjadřováním, neschopnost rozpoznávat lidi či věci, změna osobnosti.

zdroj: www.alzheimer.cz