Pokud zastupitelé schválí první koncept vyhlášky omezující pouliční popíjení alkoholu, ocitne se v zákazové zóně celé centrum Mostu a dalších osm částí města. Termín hlasování ještě není znám.

Hovoří se o platnosti vyhlášky od poloviny letošního roku. Lokality se ještě mohou měnit, přestože radní jejich seznam ve čtvrtek schválili.

„Je to stále pracovní materiál,“ upozornil náměstek primátora Luboš Pitín.

Jeho kolegyně Hana Jeníčková připustila i jinou variantu: vyhláška nakonec nebude, protože politici se neshodnou na definitivním znění. „I to se může stát,“ uvedla náměstkyně.

Rada se k diskuzi o prvním návrhu ještě vrátí. Před rozhodnutím zastupitelstva by měly kompletní znění vyhlášky posoudit poslanecké kluby všech stran.

Vyhláška má ochránit chodce a obyvatele problémových ulic před alkoholiky, kteří pitím obtěžují okolí. Devět veřejných prostranství radní vybrali na základě zkušeností státní i městské policie a podle stížností obyvatel.

Česká legislativa nedovoluje místním samosprávám zakázat pití alkoholu plošně v celém městě.

Na dodržování vyhlášky dohlédnou strážníci. „Nyní se nemají čeho držet,“ obhajuje záměr náměstek primátora Jiří Kurcin.

„Budeme jedině rádi. Vyhláška nás absolutně neomezí,“ řekla Jaroslava Trunečková, provozovatelka pultové prodejny nápojů v budově SBD Krušnohor v ulici Čsl. armády. I ta je na seznamu.

Podle Trunečkové běžní zákazníci alkohol venku nepijí. Obvykle to dělají jen bezdomovci, kteří však alkohol konzumují u plotu sousedního gymnázia. „Chodí tam,“ potvrdila prodavačka v novinovém stánku naproti škole. „Je to dobrý nápad,“ zhodnotila chystanou vyhlášku.

Porušení zákazu, který by se netýkal předzahrádek restaurací, by se řídilo přestupkovým zákonem – pokutou v řádech stovek korun třeba jako při nedovoleném pobíhání psa.

Pití na veřejnosti na vyhrazených místech loni zakázaly například Louny či Kadaň. Podobnou vyhlášku má i Praha a další česká města.

Podle zákona číslo 379, který chrání veřejnost i před škodlivým kouřením, mohou města dokonce zakázat zvláštní vyhláškou prodej a podávání alkoholu při kulturních, společenských a sportovních akcích, při nichž roste riziko negativních společenských jevů způsobených opilci. I pro tento případ platí, že zákaz se musí vztahovat na určité místo či den.

O vyhlášce omezující kouření například u škol Most neuvažuje. Zákon již zakazuje kouření na zastávkách MHD a nádraží. U škol kouří hlavně děti. Občasné kontroly strážníků nepomáhají.

PLÁN ZÁKAZŮ

- okolí Kauflandu a bl. 95 až 100 2. zóna mezi ul. Moskevská, Rudolická, K. H. Máchy včetně Penny
- zóna mezi ul. Čsl. armády, V. Vančury, J. Š. Baara a V. Hálka
- ul. Lipová mezi Kahanem a bloky 526, 527, 528, 529, 530 a 531
- celé centrum Mostu: prostranství mezi ul. J. Průchy, Budovatelů, Moskevská a J. z Poděbrad
- ul. Čsl. Mládeže a okolí bl. 294
- ulice Pionýrů a okolí bloků 314, 324 a 325
- okolí bloků 89, 90 a 91
- zóna pod nemocnicí mezi ul. SNP, Alej B. Němcové, Spojovací, Lomená, Pod garáží, J. Kollára.