Městská rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na rozšíření a modernizaci autobusového nádraží na okraji Mostu. Jedná se o menší terminál u hlavní budovy železniční stanice, kam zatím zajíždějí jen městské a krajské autobusy. Předpokládaná cena úprav je 72 milionů korun bez DPH, ale město počítá s přislíbenou dotací ve výši 47 milionů korun z programu IROP – ITI. „Žádost o dotaci ve finální podobě podáme do konce letošního roku,“ sdělila radní Jana Falterová Zudová (ANO).

Stavební práce by měly začít na jaře 2024 a skončit v roce 2025. Úpravy terminálu budu probíhat za provozu a rozsah dočasných omezení město ještě upřesní. Investiční akce, která se připravovovala několik let, zahrnuje například víc místa pro autobusy a osobní auta, lepší nástupiště a novou odpočívárnu pro řidiče. Kvůli rozšíření areálu město koupilo část přilhlého území mezi silnicí I/13 a železniční tratí. Autobusy budou po dokončení stavby nadále využívat most u křižovatky ulic Moskevská - Rudolická - Nádražní.

„Rekonstrukce autobusového nádraží přinese z pohledu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova více odstavných ploch pro autobusy, nové pohodlnější a modernější zázemí pro řidiče MHD i řidiče linkové dopravy. Pro cestující širší nástupiště a kapacitnější přístřešky,“ uvedla mluvčí podniku Hana Syrová.

Ilustrační foto z tramvajové trati na třídě Budovatelů v Mostě.
V Mostě budou opravovat tramvajové přejezdy. Víme kde, a jak to bude s dopravou

Podle primátora Marka Hrvola (ProMost) bude mít město konečně větší terminál, který nabídne i dalším autobusovým dopravcům. „Naším cílem je, aby na autobusové nádraží zajížděly v ideálním případě všechny linkové autobusy, které zatěžují dopravu ve městě,“ sdělil primátor. Terminál by pak sloužil jako hlavní přestupní uzel ve městě, které plánuje posílit MHD. Ta má v příštích letech lépe spojit sídliště a centrum s vlakovým a autobusovým nádražím.

Radnice koordinovala celý záměr se státní Správou železnic, která plánuje celkovou modernizaci vlakové stanice a rekonstrukci její rozlehlé budovy, včetně odbavovací haly. Původně měly na sebe obě stavby navazovat, ale podle aktuálních plánů město dokončí svůj terminál mnohem dřív, zatímco železničáři začnou nejdříve v roce 2027.

Vše se mohlo vyvíjet úplně jinak, kdyby město získalo sousední bývalé autobusové nádraží. Tento dopravní areál zůstává nadále opuštěný. Radnice v roce 2008 zahájila s vlastníkem, firmou BUS.COM, jednání o koupi starého nádraží. Vedení městské samosprávy to zdůvodnilo tím, že pozemek je významný pro rozvoj Mostu. Už tehdy existovala vize, že vznikne velký přestupní terminál pro městskou, příměstskou, linkovou a železniční dopravu. V té době se dokonce nevylučovalo, že přebudovaný areál autobusového nádraží by mohl být důležitou křižovatkou takzvané EUROCESTY. To byl ambiciózní dopravní projekt za miliardy korun, který počítal s výstavbou nové rychlodráhy Žatec - Most - Německo. Z tohoto záměru, který měl mimo jiné spojit průmyslové zóny Triangle a Joseph s městy, sešlo a nakonec se nedohodl ani výkup nádraží, protože Mostu se zdála cena vysoká.

Průmyslová zóna Joseph u Mostu.
FOTO, VIDEO: U Mostu má vzniknout další továrna se stovkami pracovních míst

V roce 2018 si město nechalo dělat studii proveditelnosti, aby si ověřilo možnost umístění a výstavby nového terminálu veřejné autobusové dopravy u železničního nádraží. Ještě tehdy Most zvažoval dvě varianty: buď koupit od soukromé firmy staré nevyužívané autobusové nádraží a obnovit ho, nebo rozšířit svůj malý terminál, který vznikl v roce 2014 za 28 milionů korun z nevyhovujícího veřejného prostranství u vlakového nádraží. Studie ukázala, že lepší bude druhá varianta.

Bývalé autobusové nádraží tak dál zeje prázdnotou, i když stále existuje možnost oživení. „Je nabízeno k pronájmu,“ sdělila správcová nádraží Andrea Staňková. Areál není oplocený, takže se v něm jednou měsíčně uklízí nepořádek a dvakrát ročně se odstraňuje přerostlá zeleň. Na zpevněné ploše dál stojí původní přístřešky odjezdových stání a vedle je malá výpravní budova, kde bylo dříve občerstvení.

Ze starého nádraží kdysi jezdily autobusy například do Prahy. Počet linek v areálu klesal po roce 1989 a úpadek nastal v roce 2006, kdy se po dopravní krizi v kraji změnila organizace dopravy. Meziměstská autobusová doprava se přesunula do ulic Mostu, kde přibylo i osobních aut a kde ve špičkách zhoustl provoz natolik, že autobusy MHD městem obtížněji projíždějí.