Spor teď ukončila městská rada, která záměr redukce těchto bezpečnostních prvků neschválila. „Balisety usměrňují provoz a přispívají tak k celkovému zklidnění dopravy ve městě, což bylo také záměrem dopravních úprav v ulici Františka Halase a Bělehradská,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Městská samospráva vycházela hlavně z negativního stanoviska policejního dopravního inspektorátu, který doporučil balisety zachovat, protože zvyšují bezpečnost. „Pokud by došlo k redukci balisetů, narušil by se fungující systém organizace dopravy. Mohlo by to vést ke snížení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, chodců i řidičů,“ upřesnila mluvčí dopravního inspektorátu Ludmila Světláková.

V ulicích Františka Halase a Bělehradská, kde je sloupků nejvíce, balisety dočasně nahrazují pevně zabudované dopravní ostrůvky, které se kdysi projektovaly pro větší ochranu chodců, ale stavební úpravy radnice odložila.

Kvůli balisetům někteří řidiči přirovnali Most k velkému dopravnímu hřišti s přemírou značek, které působí zmatek. „V začátcích to byl nezvyk, ale člověk si zvykne. Když do sloupku ťuknu, tak se zakymácí, ale auto nepoškodí,“ řekla v ulici Halase 40letá Kateřina.

Pomáhají hlavně v zimě

Balisety podle řidičů pomáhají hlavně v zimě, když je na místní křižovatce horší viditelnost. „Možná, že to smysl má. Dřív nebylo tolik aut jako teď,“ řekl 91letý chodec Jaroslav Duben. Jednou viděl nabouraný sloupek, a proto si dává velký pozor, i když prochází balisetovým koridorem. „Já se raději řídím sám. Rozhlédnu se, a když je auto hodně daleko, tak přejdu, když je blízko, tak raději počkám,“ uvedl senior chodící o holi.

K největším kritikům balisetů patří mostecká senátorka a zastupitelka Alena Dernerová, která na zasedáních zastupitelstva opakovaně žádala omezení počtu sloupků. „V některých částech města je to opravdu katastrofa. Už jsem zaznamenala, že několik lidí u sportovní haly vjelo do protisměru,“ sdělila. Podle ní by balisety měly být jen na vybraných místech, kde nekomplikují provoz.

Dopravní úpravy v ulici Bělehradská před dvěma lety navázaly na změny v ulicích Žatecká, Moskevská, Budovatelů a Františka Halase, kde město zvýšilo počet parkovacích míst, posunulo jízdní pruhy a vyladilo přechody pro chodce. Schválené balisety tehdy vymezily s vodorovným dopravním značením zúžený profil vozovek a měly přimět řidiče, aby snížili rychlost.

Očekávaný nárůst počtu aut si v budoucnu vyžádá více investic do náročnějších stavebních úprav komunikací. V roce 2015 připadlo na 1 000 Mostečanů 408 aut, ale v roce 2030 jich má být 482, což je nárůst o 18 procent. V ulicích se podle trendového propočtu objeví až 5 000 nových vozidel.