Radnice neschválila mosteckému autodromu devět žádostí o výjimku z nové protihlukové vyhlášky. Autodrom chtěl povolení na patnáct nedělních akcí, radnice umožní jen šest. Autodrom označil vyhlášku za nelegální. Regulace hlučných činností může skončit u soudu a spor trvat roky. Město tomu chce předejít další diskusí.

Vyhláška platí od 22. března pro okrajovou městskou část Souš, kde je autodrom. Ten si již na novinku stěžoval. Například o nedělích, kdy pořádá řadu akcí pro motoristy, musí být klid po 12. hodině. Výjimky může udělovat jen městská rada. Autodromu jich dala šest z požadovaných patnácti. „Vybrali jsme akce většího významu a tradiční závody. Přihlédli jsme i k návštěvnosti,“ sdělil primátor Jan Paparega. Rada vycházela také z toho, že problémem je hlavně hluk z motorek a že závody aut ruší méně.

Připomeňte si: Nová vyhláška deptá fanoušky autodromu, primátor krotí vášně

close Mostecký autodrom. Ilustrační foto info Zdroj: Deník/Zdeněk Koza zoom_in Vedení města nyní čeká na oficiální stanovisko autodromu. Ten v pondělí 27. března oznámil, že považuje vyhlášku za nezákonnou. "Naši právníci již podali podnět k pozastavení účinnosti této vyhlášky," sdělil mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal. Podle něj právníci došli k závěru, že vyhláška upravuje činnosti, jejichž regulaci již řeší současná legislativa a další omezení nepatří do pravomocí města.

Společnost neví, zda se k žádosti radní ještě vrátí a budou posuzovat udělení výjimky i pro další akce, či zda je jejich rozhodnutí definitivní. "Pokud povolili výjimku skutečně jen pro šest akcí, pak nechápeme, podle jakého klíče rozhodovali. Pro nás je totiž jejich volba více než nejasná. Požádáme proto vedení města o vysvětlení," dodal mluvčí autodromu.

Dialog by měl podle primátora pokračovat

Dialog o hledání řešení na snížení hluku by měl podle primátora pokračovat. „Chceme se o tom bavit dál,“ řekl. Účastníky by byly město, autodrom a spolek Zdraví pro Most, který vyhlášku inicioval.

Za porušení vyhlášky je pokuta až 200 tisíc korun. Radnice v dubnu objedná za 300 tisíc korun přístroj na kontrolu hluku. Měření by při případném soudním sporu mohlo posloužit jako důkaz.

Tyto akce na autodromu mají od města výjimku a mohou se konat: 1. Carbonia Cup, 9. 4. 2017, 9-18 hodin
2. The Most Historic Grand Prix, 12.–14. 5. 2017, 9-19 hodin
3. MČR a MSR motocyklů, 14.–16. 7. 2017, 9-18 hodin
4. MČR minibike, 21.–23. 7. 2017, 9-18 hodin
5. Czech Truck Prix, 1.–3. 9. 2017, 9-20 hodin
6. Carbonia Cup, 5. 10. 2017, bez bližších specifikací

Šéf autodromu u cestovního ruchu

Spor o vyhlášku začíná v době, kdy posiluje vliv společnosti Autodrom Most i jejího generálního ředitele Jiřího Voloveckého na veřejné dění. Volovecký se stal jednatelem sekce cestovního ruchu při Okresní hospodářské komoře v Mostě, která podporuje podnikání.

Psali jsme: Šéf mosteckého autodromu má novou funkci v hospodářské komoře, řídí cestovní ruch

Navíc Ústecký kraj zařadil do svého Rodinného stříbra Czech Truck Prix, závody tahačů na autodromu. Žádná jiná akce z Mostecka na elitním seznamu obzvlášť podporovaných regionálních akcí není.

Čtěte více: Kraj podpořil autodrom v Mostě

Dráha autodromu také získala licenci na další tři roky od Mezinárodní automobilové federace (FIA). „Můžeme tak dráhu využívat při všech naplánovaných závodech a komerčních i nekomerčních akcích až do 20. března 2020,“ uvedl sportovní ředitel Michal Marek.

Velký závodní okruh s jednadvaceti zatáčkami měří 4 212 metrů, dráha je široká od 12 do 15 metrů. Autodrom má i malý závodní okruh. Je součástí výcvikového areálu polygon.

Z vyhlášky: O státem uznaných svátcích je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po celý den (6:00 – 22:00 hodin).

O nedělích je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po 12:00 hodině (tj. po poledni od 12:00 do 22:00 hodin).

Ve všech ostatních dnech výše neuvedených je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po 18:00 hodině (tj. od 18:00 do 22:00 hodin).

Cílem regulace je zabránit narušování pohody bydlení a životní úrovně obyvatel Souše, aby mohli obvyklým způsobem využívat svůj majetek a nerušeně trávit svůj volný čas. Činnostmi, které narušují veřejný pořádek a klid, jsou používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, které vytvářejí souvisle po dobu delší než 5 minut hluk, vibrace nebo dunění. Vyhláška se nevztahuje na silniční provoz a úpravy zeleně.

Podle ministerstva vnitra je vyhláška v souladu se zákonem.

Autodrom v březnu požádal o udělení výjimky na celkem 16 akcí. Jednu akci radní neřešili, protože se má konat v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, což vyhláška umožňuje, a proto výjimka není nutná.

Město má v letošním rozpočtu 150 tisíc korun na podporu závodu tahačů Czech Truck Prix.

Nepřehlédněte: Most svým myšlením zůstává v 90. letech. Nepustil architekty do centra