Mostečtí radní rozhodli o výběru zhotovitele na rekonstrukci zavřeného kulturního domu Repre. O zakázku se ucházely čtyři firmy. Komise vybrala společnost, která nabídla nejnižší cenu, necelých 785 milionů korun bez DPH. Radnice očekávala, že náklady budou asi o dvacet procent vyšší. „Nyní nemůžeme sdělovat jméno vítěze, protože zadávací řízení nadále probíhá,“ informoval v pátek 16. února primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Ostatní účastníci řízení nabídli cenu v rozpětí od 786 milionů do 878 milionů korun. Nyní mají dva týdny na podání námitek proti rozhodnutí. Pokud někdo výsledek soutěže zpochybní, radnice bude mít 10 dnů na řešení. V případě odmítnutí námitky, může stěžovatel podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento scénář si ale radnice nepřeje. „Je to dlouhé roky probíraná investiční akce a měla by se konečně přehoupnout do realizační fáze,“ uvedl primátor.

Vybraná firma je podle něj schopna projekt realizovat kvalitně i včas a předložila řadu referencí, které mimo jiné odpovídají požadavku města na umístění knihovny v Repre.

Matěj Břešťák, manažer, klaun, artista a spoluzakladatel hororového cirkusu Ohana, prvního svého druhu v ČR.
Horor nemá hranice, říká Matěj Břešťák z Mostu, nejdrsnější cirkusový klaun

Pokud řízení skončí bez průtahů, radnice s vybraným zhotovitelem brzy uzavře smlouvu a předá mu staveniště. Práce by pak mohly začít na přelomu března a dubna. „Do 31. prosince 2026 by měla být budova v provozu,“ sdělil vedoucí městského odboru investic František Jirásek.

O rekonstrukci Repre se hovoří skoro dvacet let

Projektů bylo několik, ale žádný se nepodařilo realizovat. Důvodem byl hlavně nedostatek peněz. Současný záměr už řadu let kritizuje část odborníků i veřejnosti. Vadí jim stěhování knihovny, absence širší veřejné diskuze, standardní forma přípravy projektu a zejména rozsáhlé úpravy Repre, v nichž vidí znehodnocení architektonicky cenného objektu. Občanská iniciativa The most Most proto nedávno žádala o zastavení příprav rekonstrukce a o vypsání nové veřejné zakázky řešené formou soutěžního dialogu. Výzvu podepsala tisícovka lidí, ale neuspěla.

Výběr stavební firmy na Repre zástupce iniciativy nepřekvapil. „Dalo se to očekávat,“ řekl student architektury Martin Trávníček z The most Most. Podle něj se jasně ukazuje, že město tlačí celý projekt dál navzdory oprávněným výtkám. „Ještě je v nás ale trošku naděje,“ dodal Trávníček. Iniciativa chystá na poslední únorový týden demonstraci u Repre a hodlá do ní zapojit co nejvíce lidí. Ohlášené shromáždění se má konat před termínem zasedání zastupitelstva, které by mělo schvalovat kvůli Repre rozpočtové opatření. „Chceme se happeningem připomenout a znovu prezentovat naše argumenty, protože projekt rekonstrukce Repre znamená degradaci této budovy,“ uvedl Trávníček, který loni pořádal Den architektury v Mostě.

Torzo miniatury hradu v bývalých mosteckých kasárnách v únoru 2024.
Malý hrad v Mostě se rozpadl. Sousední miniatura z roku 1958 ještě stojí

V únoru iniciativu podpořila otevřeným dopisem politikům a školám skupina studentů mosteckého gymnázia. „Připojujeme se k apelu na vypsání architektonické soutěže, která bezesporu řádně zhodnotí kulturní a sociální význam budovy kulturního domu,“ sdělil student a spoluautor dopisu Tomáš Balín.

Repre ve filmu:
(natáčení scén)

Zdroj: Deník/Martin Vokurka
Zdroj: Martin Vokurka

Dopis byl podle studentských aktivistů reakcí na to, že školská rada údajně zakázala plánovanou přednášku Trávníčka na gymnáziu. Podle studentů školská rada gymnázia zákaz odůvodnila „přílišným politickým charakterem“ přednášky. Ta se měla týkat právě Repre.„Školská rada tuto záležitost nijak neprojednávala a ani o ní nerozhodovala,“ odmítl tvrzení studentů člen školské rady Karel Hrdlička.

Přednášku, kterou chtěl uspořádat v době výuky školní parlament, zrušil ředitel gymnázia Karel Vacek. O akci se dozvěděl až v okamžiku, kdy už byl zveřejněný plakát. „Byl jsem upozorněn rodičovskou veřejností na to, že je tam možná politická konotace,“ vysvětlil ředitel s odvoláním na školský zákon, který ho opravňuje rozhodovat ve škole o všem, co se týká vzdělávání a výchovy. Vacek podle svých slov musel zvažovat i riziko, že studenti by mohli být na školní půdě manipulováni k radikálním postojům. Ředitele nepřesvědčil argument studentů, že Trávníček je nezávislým odborníkem, který by měl přednášet ve škole o kulturním domě. Vacek zároveň odmítl spekulace, že podlehl politickému tlaku. „Bylo to mé rozhodnutí,“ ujistil.

Central v Mostě, když je uvnitř méně rušno.
Plivou na nás a sprostě řvou, stěžují si prodejci v Centralu na divoké party

Trávníček uvedl, že pozadí zrušení přednášky detailně nezná. „Měla to být čistě odborná přednáška s kritikou projektu, ne s kritikou vedení města,“ řekl. A dodal, že se nijak politicky neangažuje.Primátor se od přednášky na gymnáziu distancoval. „Nemáme s tím nic společného,“ sdělil ze vedení města. Podle Hrvola si mohou studenti uspořádat přednášku o Repre na radnici. Shodou okolností se Hrvol a Trávníček příští týden setkají. Schůzku navrhl Trávníček. Oba si vyjasní postoje k Repre. Student bude informovat primátora také o důvodech svolání demonstrace. Podle primátora by bylo neodpovědné nechat Repre dál chátrat a je třeba využít získané dotace, protože tahle příležitost se zřejmě už nikdy nebude opakovat.

O chystané stavbě

Město využije na rekonstrukci dvě dotace. Jedna bude z Národního plánu obnovy, kde může čerpat až 234 milionů korun (minimálně zhruba 188 milionů). Druhá dotace ve výši 360 milionů korun je z IROP a pokryje výdaje na vybudování zázemí pro knihovnu v Repre. „Předpokládáme, že tyto finanční prostředky budou vyčerpány v plné výši,“ sdělila radní pro oblast dotací Jana Falterová Zudová (ANO).
Stavaři začnou vyklízecími a bouracími pracemi. Postupně zmizí vnitřní vybavení, podlahy, střecha, fasáda a výplně otvorů. Zůstane jen holá betonová konstrukce, která se bude zaplňovat novými prvky. V Repre bude kromě knihovny multifunkční sál pro plesy, koncerty a konference s kapacitou 800 lidí, kino, planetárium, kavárna-restaurace a komerční prostory k pronájmu.

Zdroj: Martin Vokurka

Repre bude během rekonstrukce oplocené. Třída Budovatelů mezi radnicí a Priorem zůstane průchozí. Také sousední finanční úřad bude dostupný pěšky i autem. Plot však zabere přilehlé II. náměstí, které se bude upravovat společně se zchátralým prostranstvím u kulturního domu. Obchody pod pasáží U Lva budou přístupné - město tam počítá jen s krátkou uzavírkou pěšího koridoru u výloh kvůli jeho opravě. O detailech, včetně možného snížení nájemného, bude radnice jednat s dotčenými živnostníky.

Provozovatelem Repre bude Městská knihovna Most. Stěhování knih do připraveného kulturního domu v roce 2026 nemá trvat měsíce, ale podle současného odhadu spíše týdny. Od toho se bude odvíjet dočasné uzavření budovy knihovny. Tento objekt chce radnice po transferu příspěvkové organizace využívat dál, ideálně pro kulturní a vzdělávací účely, s možným zřízením detašovaného pracoviště ZUŠ. Variant využití je podle primátora víc. Soukromé nahrávací studio a společenský sál v přízemí mají zůstat. Město nyní zvažuje stavebně technický průzkum budovy knihovny, protože není v dobrém stavu. Průzkum má odhalit vady a pomoci při rozhodování o případné rekonstrukci. Demolice je krajní variantou.

Komplikované přípravy

Předchozí zakázku na Repre zrušil loni v srpnu ÚOHS kvůli několika diskriminačním podmínkám. Radnice po výtce úřadu upravila zadávací dokumentaci, aby nebyla znovu zpochybněna. Město teď vybralo stavební firmu napotřetí. První veřejnou zakázku na rekonstrukci Repre zrušilo zastupitelstvo v roce 2021 kvůli vysoké ceně - místo očekávaných 766 milionů korun vyšla tehdy ze soutěže cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH.

Zrušení této zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek. Druhé zakázky vyhlášené předloni se účastnilo už pět firem, které nabídly ceny od 737 milionů do 906 milionů korun bez DPH. Jedna společnost však podmínky soutěže rozporovala u ÚOHS a ten jí dal za pravdu. Kritika se týkala nepřiměřených požadavků na doložení referencí ohledně stabilního hasicího systému vysokotlaké vodní mlhy či odstraňování azbestu. Město chybu odmítlo, ale kvůli časové tísni se proti verdiktu úřadu neodvolalo a raději připravilo novou, třetí zakázku.

Debata bez cenzury s Vítem Rakušanem v mostecké Severce v pondělí 12. února.
VIDEO: Plný sál, tvrdá kritika. Rakušan v mostecké Severce čelil ostrým dotazům

Náklady na rekonstrukci se kdysi odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V době, kdy Repre patřilo majiteli Centralu, hrozila kulturnímu domu demolice. Město ale získalo objekt v roce 2015 zpět a začalo chystat vlastní projekt rekonstrukce. Proti plánovanému stěhování knihovny vznikly petice a konaly se demonstrace. Patrioti dokonce usilovali o prohlášení Repre za kulturní památku, ale ministerstvo kultury proces nezahájilo, protože už proběhlo stavební řízení a úřad musel respektovat právo města na rekonstrukci. Národní památkový ústav přesto označil Repre za ikonickou veřejnou stavbu, nezastupitelnou v kontextu vývoje československé architektury. Dodal, že z hlediska památkové péče a ochrany kulturních hodnot je záměr celkové rekonstrukce problematický a negativně narušuje autenticitu budovy.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Vyhlášení architektonické soutěže doporučovala i Česká komora architektů. Město při obhajobě svého záměru argumentuje i tím, že umístění městské knihovny do Repre oživí centrum a že projekt splňuje soudobé trendy. Radnice má také písemný souhlas od autora návrhu Repre, dnes již zesnulého architekta Mojmíra Böhma, který s architektonickou soutěží nesouhlasil.