"Město bohužel v rámci své samosprávné činnosti žádné významné možnosti k ovlivnění této situace nemá. Stavební úřad magistrátu ale může zvyšovat tlak na majitele, kteří neplní svoji zákonnou povinnost a neudržují stavby v náležitém stavu. A to lze formou sankcí,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Jeníčková.

Po opakovaných výzvách proto stavební úřad uložil vloni v listopadu pokuty za přestupek proti stavebnímu řádu. V lednu pak zahájil správní řízení za porušení stavebního zákona.