Úspěch. Nadace Proměny Karla Komárka poskytne mostecké radnici 25 milionů korun na rekonstrukci zpustlého parku u sportovní haly. Rozhodla o tom správní rada nadace, podle které Most splnil všechny podmínky. Teď se bude jednat o dalším postupu a odborné podpoře. V plánu jsou architektonická soutěž a zpracování projektové dokumentace, ze které vzejde konečná podoba a celková cena oddechové zóny. Otevření takzvaného parku Střed s novou úpravou se předpokládá do čtyř let. Most usiloval o pomoc dva roky a uspěl navzdory komplikovaným místním poměrům.

„Projekt má výrazný sociální rozměr. V blízkosti parku je sociálně problematická lokalita Stovky, několik nízkoprahových klubů a půjde o prostor navrhovaný pro velmi různorodé skupiny obyvatel,“ uvedla ředitelka nadace Jitka Přerovská.

Kvůli budoucí udržitelnosti parku nadace potřebovala vtáhnout do záměru více lidí a partnerů, a proto dala městu celý letošní rok na aktivnější přístup. Například Romy oslovovaly nejčastěji neziskové organizace a Klub národnostních menšin. Cílem bylo prohloubit zájem široké veřejnosti o proměnu místa a otestovat soužití všech obyvatel, kteří by měli park společně využívat. Na podpůrné akce a osvětu dala nadace městu půl milionu korun.

Město také vyřešilo problém s pozemky, což byla druhá nadační podmínka. „Doufáme, že s námi naši podporovatelé vydrží až do konce a společně s odborníky z nadace vybudujeme park, ve kterém se bude mosteckým občanům líbit, a ve kterém se budeme často a rádi potkávat,“ reagoval na verdikt správní rady primátor Jan Paparega.

Po podpisu smlouvy má začít příprava architektonické soutěže. V lednu chce město udělat průzkum potřeb a přání budoucích návštěvníků parku.

Co by tam mělo být, mají prostřednictvím výtvarné soutěže sdělit děti a mládež. Tyto a další návrhy shromážděné během dvou let poslouží jako podklad pro architekty. Veřejnost se má do projektu zapojovat po celou dobu realizace. O údržbu vylepšeného parku se postará město.

Před-realizační příprava obnovy parku Střed v Mostě  Zdroj: YouTube.com/Nadace Proměny Karla Komárka

K zisku nadační podpory Mostu pomohla řada akcí k posílení vztahu obyvatel k parku, například výstava fotografií a vzpomínek pamětníků, slavnost Víkend otevřených zahrad nebo konference o veřejném prostoru. S městem spolupracovaly také Klub seniorů, Podkrušnohorské gymnázium Most, ZUŠ Moskevská, Veřejná kulturní iniciativa, Oblastní muzeum Most, obchodní dům Central, Středisko volného času a Agentura pro sociální začleňování.

O nadační podporu pro své parky usilovala v České republice třicítka měst. Nadace podpořila Most a Ostravu, kde se bude obnovovat Zámecký park v Porubě. Nadace miliardáře Karla Komárka pomáhá městům v ČR už 12 let rozvíjet zelené lokality, na které dala přes 120 milionů korun. Hlavní podmínkou grantu je dialog mezi zástupci veřejné správy, odborníky a obyvateli měst.

Most plánuje rekonstrukci parku u sportovní haly téměř patnáct let, ale kvůli nedostatku financí dosud upřednostnil jiné projekty. V příštím roce se chce věnovat také parku Šibeník, kde z vlastních peněz postaví lanové centrum s rozhlednou.