Každou chvíli lidé přecházejí silnici u Centralu mimo zebru. U zábradlí tramvajové zastávky si v zeleném pásu vyšlapali cestičku, aby nemuseli překonávat třídu Budovatelů klikatě přes světelnou křižovatku. „Auta mě na přechodech už třikrát srazila,“ vysvětlila babička s chodítkem, proč používá „lidovou“ zkratku.

Hliněná pěšina, ze které chodci vstupují autům do vozovky, zaujala odborníky. Nejradši by ji nahradili regulérní pěší trasou přes zúženou silnici. „Je to námět pro projektanty,“ řekl dopravní inženýr Pavel Roháč, který pomáhal radnici sestavit strategický plán udržitelné městské mobility. Tuto novou vizi dopravy v Mostě schválilo v únoru zastupitelstvo. Její součástí je právě úprava třídy Budovatelů mezi křižovatkami u Centralu a Prioru, kde má denně projet až 10 tisíc aut a kde je cílem zklidnění dopravy a větší bezpečnost.

Záměr, o kterém se ještě bude diskutovat, počítá se snížením počtu jízdních pruhů ve směru k ulici Moskevská na jeden. Získaný prostor by byl pro cyklisty. „Nejlepší by bylo zřídit páteřní cyklopruh po celé třídě Budovatelů a na něj navazující cyklopruh přes ulice SNP, Moskevská a Suka,“ sdělil cyklista Rudolf Hauf. Doporučuje i „americké“ cyklopruhy, kdy cyklisty dělí od aut prostor pro podélné parkování.

Z třídy Budovatelů mají podle městského plánu zmizet nevyhovující přechody pro chodce vedoucí přes dva jízdní pruhy v jednom směru. Na seznamu nápadů je i přestavba křižovatky u Prioru a upřednostňování vozidel MHD v jízdním proudu novým systémem řízení dopravy.

Třída Budovatelů má být také páteřní chodníkovou trasou A, tedy tou nejdůležitější.

Při loňském Dni architektury v Mostě experti na veřejný prostor upozornili, že třída Budovatelů od křižovatky u Prioru ke křižovatce u bývalého Baťi svými rozměry přibližně odpovídá Václavskému náměstí v Praze. „Má potenciál stát se živou a lidem přívětivou městskou třídou. Dnes je ale dopravně předimenzovaná,“ řekla pražská architektka Helena Kubínová, jejíž diplomovou prací byla urbanistická studie centra Mostu.

Na „Budovatelce“ by v centru ubrala jízdní pruhy, přidala zeleň a novou strukturu zástavby a veřejných prostranství tak, aby se lidé v centru Mostu cítili víc doma.

Podle mladých architektů, kteří se Mostem zabývají, je centrální úsek třídy Budovatelů nejrušnějším místem ve městě, které by si zasloužilo nejvíce pozornosti v investicích do veřejného prostoru i v plánování.

Chůze pěšky je v Mostě důležitá, tvoří třetinu celkového přesunu lidí ulicemi, přesto zaostává za přepravou auty. Konkurenceschopná základní síť cest pro pěší, která má v Mostě přesáhnout 120 kilometrů, má být upravenější a hlavně bezbariérová kvůli lidem se sníženou schopností pohybu. Těhotné ženy, rodiny s nejmenšími dětmi, invalidé a senioři tvoří zhruba čtvrtinu obyvatel. „Tento podíl se bude se stárnutím obyvatel nadále zvyšovat,“ upozorňuje plán mobility.

V plánu je studie na parkování

V něm jsou teď prioritou projekty s realizací do roku 2020. „V oblasti individuální automobilové dopravy se jedná například o přestavbu křižovatky Lipová-Topolová, přestavbu křižovatky J. Palacha-Topolová, rekonstrukci mostu u nemocnice nebo mostu do Rudolic,“ informovala mluvčí radnice Alena Sedláčková.

Město také uvažuje o zpracování studií na parkování, třeba stanovení rezidentní oblasti v centru, u Kosmosu a pod Nemocnicí, či na systém záchytných parkovišť.