Na okraji sídliště Liščí Vrch, kde řidiči každý den svádějí boj o volná parkovací místa a kde se parkuje i v zákazu vjezdu, vznikne do konce roku velké parkoviště pro osobní automobily. Postaví ho město. Vejde se na něj 130 aut. Tak velké parkoviště v Mostě se už dlouho neplánovalo, naposledy parkovací dům pro několik set aut za Kahanem, ale z toho po protestech lidí sešlo.

Největším parkovištěm roku 2012 byla bezplatná plocha pro 99 aut v ulici Pionýrů, kde se zastavělo neudržované hřiště po zrušené 9. ZŠ. Loni vzniklo 51 míst na travnatém svahu u bloku 729 v ulici Okružní. Pomohly okraji sídliště Liščí Vrch, i když se rychle zaplnily. Letos se otevřelo nové hlídané městské parkoviště pro 102 aut u kina Kosmos, kde byl parčík.

Nové parkoviště bude na palouku u křižovatky ulic Okružní a Josefa Ševčíka. Křižovatka se změní na malou okružní a parkoviště se na ni napojí. Vše mělo původně stát přes 16 milionů (bez DPH), teď se čeká na vyhlášení vítěze zakázky, o kterou se ucházelo pět firem. Vyhraje nejlevnější.

Parkoviště ze zámkové dlažby bude oplocené, placené a hlídané. Správu převezme městská policie. Cena za místo má být stejná jako na podobných městských parkovištích, 400 korun měsíčně. „Plocha je určena pro obyvatele dané lokality. Realizací záměru nedojde k navýšení intenzit dopravy. Kapacita nové plochy není větší, než je počet v současné době parkujících vozidel v okolí,“ uvádí projektant v dokumentaci.

Novinka nemá zatěžovat okolí hlukem, ani emisemi z dopravy. Podle dokumentace průzkumy neprokázaly nutnost dodatečných opatření k ochraně životního prostředí. Součástí výstavby budou i rekonstrukce chodníků a dva nové přechody pro chodce. Práce by měly začít v září a trvat tři měsíce. Vítěz zakázky se musí navíc zavázat, že nejméně deset procent z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, najme z řad dlouhodobě nezaměstnaných žijících v Mostě.

Lépe se má parkovat a jezdit i uvnitř sídliště. „V rámci realizace dopravních úprav na Liščím Vrchu bylo provedeno vyznačení míst pro nové svislé dopravní značení a označení veškerého dopravního značení určeného k demontáži,“ sdělila mluvčí radnice Alena Sedláčková. Město zahájilo na sídlišti i menší stavební úpravy: budování nájezdů na chodníky pro částečné parkování na chodnících, částečné opravy místních komunikací a chodníků a další udržovací práce. „Následně by měly být osazeny zóny s dopravním omezením a bude provedeno postupné vyblokování místních komunikací a realizace nového vodorovného dopravního značení,“ dodala mluvčí.