Město chce vyměnit odtržený mostní závěr. Smlouvu s vítězem zakázky hodlá uzavřít do konce října. Podle jejího zadání se musí nejprve vyrobit dilatační uzávěr mostu, což může trvat až osm týdnů. Město si vyhradilo právo výrobek po jeho dokončení zkontrolovat v provozovně dodavatele či u jeho subdodavatele.

Radnice má vyzvat firmu k zahájení stavebních prací v březnu či dubnu roku 2015 podle klimatických podmínek. Stavební práce potrvají až osm týdnů. Přesnější termíny určí smlouva. Zakázku vyhraje firma s nejnižší cenou.

Nevyužívaný most je tématem předvolebních diskuzí.

„Ve městě se opravuje kde co, ale most k nemocnici stále opravován není,“ řekla zastupitelka a lékařka Alena Dernerová. Podle ní měla být oprava mostu prioritou, protože uzavírka komplikuje provoz sanitám a zatěžuje hlavní silnici v ulici SNP pod nemocnicí.

Most je uzavřen od půlky ledna. Radnicí najatí odborníci most posuzovali a navrhovali možná řešení opravy. Hodnotili tři varianty: úsporná částečná oprava, dražší kompletní rekonstrukce, likvidace mostu a výstavba nového. Po konzultacích radnice rozhodla o první variantě.

Podle náměstkyně primátora Hany Jeníčkové nelze opravu uspěchat. „Dilatační mostní uzávěr se vyrábí měsíc a půl,“ potvrdila. V zimě se bude opravovat, pokud bude příznivá. Na rušnějších přechodech u 1. ZŠ pomáhá ve špičkách s bezpečným přecházením městská policie.

Kvůli uzavírce mostu jezdí autobusy MHD oklikou. Vjezd na most u brány do nemocnice slouží jako parkoviště.

Firma na okraji mostu odstraní silnici a celý mostní závěr, ubourá část konstrukce a instaluje novou výztuž, mostní závěr a novou vozovku.