Tři ženy, odbornice na architekturu a umění, se domnívají, že mostecká radnice chybovala. Nevyužila zřejmě poslední příležitost zajistit co nejkvalitnější projekt na oživení klíčové části centra města. Je to už přes čtvrt roku, co Kateřina Trčková, Jana Kubánková a Jana Jungmannová vyzvaly v otevřeném dopisu vedení mostecké radnice k vyhlášení veřejné architektonické soutěže na rekonstrukci městského kulturního domu Repre a nabídly podporu a součinnost. Přestože politici jejich návrh nepřijali, ženy se nevzdávají. Chtějí šířit osvětu o architektuře a upozorňovat, že architektonické soutěže jsou jednou z cest, jak dělat Most atraktivnějším.  

Čtěte také: Repre má stát až 400 milionů. Začíná nejdůležitější období, příprava projektu

„My to jako prohru nevnímáme,“ řekly v rozhovoru pro Deník. „Rozhodnutí, že architektonická soutěž na Repre nebude, ale stále považujeme za chybné.“

Proč?
Když si kupujete mobilní telefon nebo auto, nejdříve se podíváte na různé nabídky, srovnáte je, vyzkoušíte, a pak si vyberete to nejlepší, co vám nejvíce vyhovuje. Město si ale neporovná nic, bude objednávat novou podobu Repre v hodnotě až 400 milionů korun s šátkem přes oči. Návrh úpravy Repre, který město prezentovalo v rámci studie proveditelnosti, není pro výběrové řízení závazný a ani by nebylo správné, aby podobu takto významné stavby určila pouze tato jedna studie. Ve výběrovém řízení město žádný návrh předem neuvidí, nemůže tedy vědět, zda mu výsledek bude vyhovovat. To nám připadá u tak nákladné a významné stavby iracionální. Proto doporučujeme architektonickou soutěž, v níž město získá řadu návrhů a vybere ten nejvhodnější s pomocí České komory architektů. Tento postup s představením návrhů veřejnosti pomáhá i k propagaci města a vtahuje lidi do jeho rozvoje. Některá města se díky tomu vrátila na mapu ČR, zvýšením své atraktivity na sebe upozornila a přitahují nejen turisty. Architektonická soutěž zkrátka přináší větší pozitiva.

Glosa na toto téma: Most je na rozcestí

Ženy, které doporučují veřejnou architektonickou soutěž na Repre.

Co budete dělat dál?
Budeme sledovat dění kolem Repre a připravovat druhý ročník Dne architektury v Mostě. Rády bychom ho posunuly zase o krok dál. Jde nám o setkání odborníků a veřejnosti, o zvýšení informovanosti o architektuře, která má velký vliv na život ve městě. Máme pocit, že tento vliv řada lidí podceňuje, zřejmě z pouhé nevědomosti. Chceme jim proto ukázat, jaké možnosti architektura nabízí a jak lze dělat dobré věci. Lépe informovaná veřejnost pak může vyvíjet tlak na politiky, aby prosazovali kvalitní projekty. Výzev je mnoho, například revitalizace sídlišť či osvěta o vhodnosti regulačních plánů a generelů veřejného prostranství, aby nevypadala jako "každý pes - jiná ves".

Proč nezkusíte petici?
Protože ta staví veřejnost do opozice vůči radnici, my versus oni. I když musíme být kritičtí, jde nám hlavně o rozběhnutí a udržení dlouhodobého dialogu mezi obyvateli města a jeho vedením. Součástí tohoto vztahu, který vzniká z občanského aktivismu, by měli být i odborníci. Našim cílem je, aby si vedení města uvědomovalo váhu svého rozhodnutí. I když architektonickou soutěž nevyhlásí, chceme být až do konce rekonstrukce zdviženým prstem, který dává městu najevo, že nám na Repre a na vzhledu celého města velmi záleží. Architektura je důležitá, to je první krok, který vedení města musí pochopit.

Nepřehlédněte: Tohle je střed města Mostu. Díra vedle díry

Politici ale tvrdí, že to chápou. Architektonická soutěž se jim prý prostě pro Repre nezdála vhodná.
Argumentem proti byl například čas. Ale prodloužení celého procesu o pět měsíců přece není dlouhá doba v porovnání s desítkami let, po které může Repre, po kvalitním projektu rekonstrukce, fungovat. Také nám sdělili, že rekonstrukce není důvodem k architektonické soutěži. S tím nesouhlasíme, protože rekonstrukce může mít mnoho různých podob a architektonická soutěž by ukázala různé možnosti změn. Může také odhalit, co Repre chybí a co potřebuje v návaznosti na své okolí. Ani argument, že soutěž by vše prodražila, neobstojí. Náklady by zvýšila jen o dvě procenta. Naopak, jak už jsme řekly, jiná zadávací řízení neumožňují vidět návrh rekonstrukce předem, což je zcela zásadní nevýhoda. A velké množství referencí nemusí být známkou kvality uchazeče o zakázku.

Na co by si mělo město dávat pozor?
Bude třeba dobře nadefinovat kritéria pro výběrové řízení, aby byla co nejméně napadnutelná. To je velmi složitý proces.

Jaké by budoucí Repre mělo být?
To místo má potenciál strhnout na sebe pozornost, být skutečným srdcem města. Proto je třeba současně řešit i okolní prostranství, které by se mělo stát atraktivní pěší zónou pro korzování a trávení volného času. Koncepce přesunout do Repre knihovnu se nám proto líbí. Mrzelo by nás ale, kdyby u Repre nebyl žádný vodní prvek.

Kdo jsou…Kateřina Trčková, DiS.
Iniciátorka a spolupořadatelka Dne architektury v Mostě, povoláním grafička. Autorka projektů Veřejné piano v Mostě a Lidé v Mostě.

Mgr. Jana Jungmannová
Pedagožka, doktorandka v oboru Teorie výtvarné tvorby, autorka (návrhů a realizace) výmalby zámku v Korozlukách. Kromě umění a architektury se zaměřuje i na veřejný prostor.

Ing. arch. Jana Kubánková
Architektka s velkým zájmem o Most (diplomová práce na téma Urbanistická struktura města Mostu), spolupořadatelka Dne architektury v Mostě. Zastává názor, že Most je pro architekty velmi atraktivní téma. V Mostě má rodinné vazby. Je koordinátorkou významného výzkumného projektu Sídliště, jak dál? a spoluautorkou odborně – osvětové publikace Sídliště, jak dál?, která popisuje možnosti rozvoje sídlišť.

Co ještě zaznělo během rozhovoru:

„Plakat nad zbouraným starým Mostem nic nevyřeší, je čas udělat něco s městem, kde žijeme.“

„Repre říká, kdo jsme. Repre reprezentuje město, má společenský význam, plní funkci setkávání. A architekti, kteří se hlásí do architektonických soutěží, s tím umí pracovat.“

„Máme negativní zkušenost s Centralem, který znehodnotil centrum města - nasál ho dovnitř. Je třeba vrátit lidi ven a nabídnout jim lepší prostor. Pokud devalvujeme i Repre, další šance už nebude.“

„Když chci lepší výsledek, musím změnit postup. Architektonická soutěž na Repre by byla první dobrou zkušeností a vykročením k dalším soutěžím.“

„Město bojuje s vylidňováním. Aby bylo atraktivnější, musí se více věnovat i architektuře, která dává městu tvář.“

„Města si začínají uvědomovat, že se stávají produkty na trhu. Bojují o obyvatele jako obchody o zákazníky. Snaží se jim nabídnout co nejlepší prostor a podmínky pro žití.“

„Most by si měl pospíšit, než mu jako americkému Detroitu odejde většina obyvatel. Je třeba bojovat o budoucnost města. Podobné přitahuje podobné. Když zvýšíte atraktivitu, přitáhnete lidi, kteří chtějí žít v atraktivním. Platí to i naopak.“

„Po sametové revoluci nevznikla v Mostě žádná nová, architektonicky hodnotná budova. Oproti jiným městům je Most pozadu.“

„Město Most nemá městského architekta. Stejně velké Kladno, které vsadilo na inovace, zaměstnává celkem devět architektů.“

„Kvalitní architektuře se daří tam, kde jsou osvícení starostové, kteří nečekají na nařízení shora a zkoušejí to, co není povinné. Příkladem mohou být třeba Litomyšl, Dolní Břežany, Líbeznice, Štětí a Kladno. Využívají architektonické soutěže, regulační plány a další nástroje.“

Hlavní přednosti architektonických soutěží:• možnost prohlédnout si návrh rekonstrukce před vybráním projektanta
• počet účastníků architektonické soutěže se často pohybuje v rozmezí několika desítek týmů
• nepřiměřené náklady na rekonstrukci stavby (investiční nebo provozní) lze omezit vhodným
nastavením soutěžní podmínek
• navazující jednací řízení bez uveřejnění umožňuje osobně poznat architektonické týmy a zažít je při
vyjednávání
• předpokládané náklady na soutěž činí 2 – 2,5 % z celkových investičních nákladů na stavbu
• Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě