Na sedacích pytlích v místnosti s fantasy literaturou diskutují hloučky teenagerů. S učitelkou českého jazyka Helenou Taclíkovou a učitelkou matematiky Petronelou Černou uvažují o tom, jak se dnes projevuje krkounství, hamižnost a skrblictví. Mezi žáky zní názory, že takové chování lze najít třeba při akčních slevách v supermarketech nebo při rozdávání věcí zadarmo, kdy chce hodně lidí urvat co nejvíc jen pro sebe. Pak ale češtinářka stočí řeč na charitní organizace a ptá se, proč jsou důležité. Nikdo ve třídě nepochybuje o tom, že pomáhat lidem v nouzi je správné. I takhle se dá v mostecké městské knihovně vyučovat najednou čeština a matematika.

„Je to tu pohodlnější než ve škole. Můžeme pracovat společně a je to i zábava. Prostě fajn,“ svěřila se žákyně Aneta během svačinové přestávky. V knihovně nezvoní jako ve škole, učí se ve volných blocích od 8.30 až do 12 hodin. „Vládne tu jiná atmosféra než v typické školní třídě, kde žáci sedí v lavicích. Změna prostředí je pro ně důležitá,“ doplnila matikářka.

Třída 9.C z 10. ZŠ v Mostě vyzkoušela v městské knihovně ve středu 3. listopadu tzv. tandemovou výuku, při které spolupracující učitelky propojily český jazyk a matematiku příběhem o Lakomé Barce z knihy Fimfárum od Jana Wericha. Vše se odvíjelo od práce s tímto humorným a poučným textem. Žáci ho rozebírali z různých úhlů pohledu poté, co je personál knihovny seznámil s životem a dílem Wericha. V jazykové části si dokonce zopakovali poskytnutí první pomoci při omdlení, protože Barka ztratí vědomí. Debatovali také o mísení spisovné a nespisovné češtiny, neboť Werich má košatý a hravý jazyk.

A pak začala výuka matematiky, například slovní úlohy typu - kolik slupek od vuřtů potřebuje lakotná Barka na záclonu a za jak dlouho ji ušije, když přišití dvou slupek k sobě trvá půl minuty. „Pořád je to práce s původním textem,“ upozornila češtinářka. Odbočky do dalších oborů a otevírání společenských témat podle ní výuku oživuje, dětem rozšiřuje obzory a podněcuje u nich kritické myšlení. „Chceme, aby výuka českého jazyka a matematiky měla v tandemu přesah do dnešní doby a žáci látku vnímali v širších souvislostech," dodala pedagožka.

Mottem středeční tandemové výuky byl Werichův citát - Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

Tento typ výuky chce 10. ZŠ do klasického vyučování nadále průběžně zařazovat. Deváťáci byli letos v knihovně podruhé a následovat má podobná návštěva v prosinci a únoru. Knihovna vyšla škole vstříc a umožnila jí také přístup do Kindlotéky s digitální technikou. „Byli bychom rádi, kdyby zájem o vzdělávání v knihovně mezi školami vzrostl. U nás se dá učit v podstatě cokoliv. Prostory a vybavení na to máme,“ sdělila knihovnice Jitka Jílková. 

Jakýkoliv třídní kolektiv může po domluvě přijít nejen ve středu jako 9.C, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena, ale i dopoledne v běžné návštěvní dny. Nemusí se jednat jen o alternativní tandemovou výuku, ale třeba o projektový den zaměřený na určité téma. Samozřejmě bude záležet na aktuálních proticovidových opatřeních.