Zeleň a klid jsou největšími přednostmi mosteckého panelákového sídliště Pod Lajsníkem. K jeho slabinám patří hlavně problémy s parkováním a zanedbaná zákoutí s nedostatečným mobiliářem. Zdrojem obav je především okolí bloku 518 a Sputnik. Vyplynulo to z půlročního průzkumu mezi místními obyvateli, jejichž podněty ovlivní plánovanou rekonstrukci veřejných prostranství. Jedná se o první záměr svého druhu v Mostě, který má zlepšit venkovní prostředí v celém sídlišti. „Je to poměrně velké a lidnaté území,“ upozornil externí městský architekt Petr Nesládek. Na sídlišti žije ve třech tisících bytech 6 300 obyvatel, což je víc než ve městech Tanvald či Františkovy Lázně.

V červnu skončilo na sídlišti Pod Lajsníkem zapojování veřejnosti. Její stanoviska budou součástí podkladů k veřejné zakázce na zpracovatele urbanistické studie, která navrhne rozsáhlé úpravy mezi domy. Vyhlášení zakázky na studii se předpokládá na konci letošního roku. Na podzim 2022 se má koncept studie představit veřejnosti k připomínkování, aby do konce příštího roku mohl být dokument schválen. Podle studie a finančních možností pak město naplánuje do dílčích etap jednotlivé projekty.

Revitalizace veřejného prostranství bude postupná. Nelze očekávat, že do sídliště vjedou bagry a do dvou let se vše opraví. Cílem je dlouhodobá proměna sídliště v zónu s vyšší kvalitou obytného prostředí, což má příznivě ovlivnit cenu bytů a zmírnit sociální problémy ve městě.

Sídliště Pod Lajsníkem v Mostě. Komentovaná procházka v místě, kde část obyvatel chce parkoviště
Experti řeší sousedský konflikt v Mostě. Lidé se přou o kus sídliště

Studie může navrhnout například hlavní pobytové plochy pro odpočinek, malé náměstí a doplnění sítě komunikací s parkováním bez rušení zeleně. Radnice má požadovat kvalitní materiály pro povrchy a atraktivní vybavení, včetně laviček, hřišť, odpadkových košů a osvětlení. Záměr kvůli složitým vlastnickým vztahům a nedostatku peněz nezahrnuje úpravu domů, jak je to běžné v zahraničí, kde se v rámci revitalizací sídlišť budovy vykupují, rekonstruují nebo bourají a nahrazují novou pestřejší obytnou zástavbou, viladomy či řadovými domy.

Průzkum postojů místních obyvatel k sídlišti Pod Lajsníkem začal v lednu a vyvrcholil v červnu komentovanými prohlídkami ulic. Výzkumníci z neziskové společnosti Agora zjišťovali, co se lidem na sídlišti líbí, co je trápí a co doporučují změnit. Odborný tým oslovoval i domácnosti, které se o veřejný prostor nezajímají. „Výzkum jsme dělali tak, aby byl reprezentativní,“ řekl Vojtěch Černý z Agory.

Dotazník vyplnilo celkem 450 domácností, zastoupeny byly všechny domy. Lidé navíc vyplňovali pocitovou mapu, kde vyznačili přes tisíc bodů. Ze shromážděných dat vyplynulo, že kromě zeleně a klidu jsou silnými stránkami sídliště dostupnost MHD a dobrá poloha. K oblíbeným místům pro setkávání patří centrální park, plochy mezi domy a městská knihovna. Negativní reakce způsobují neúdržba prostranství, problémoví sousedé, málo míst pro auta a riziková vnitřní silnice protínající park nad policejní budovou.

Toto je mostecké sídliště Pod Lajsníkem. Název má podle kopce Lajsník na okraji obytné zóny.
Kopec Lajsník v Mostě zpustl. Maminky navrhují úpravu na sídlištní park

Dvě třetiny respondentů uvedly, že sídlištěm procházejí do školy nebo do práce, jedna pětina ho využívá k odpočinku a čtvrtina pro venčení psů. Skoro polovina hodnotila stav prostranství dobře, ale pětina negativně. Nejvíc si lidé přejí, aby sídliště bylo upravené a udržované. Někteří by uvítali hlídky městské policie.

Sídliště Pod Lajsníkem nepatří mezi velmi problémová a zanedbaná sídliště. To je podle odborníků důvod, proč bylo vybráno - pilotní projekt je technicky i finančně lépe proveditelný tam, kde je stabilizované území, které má velký potenciál pro realizaci návrhů urbanistické studie. S největší pravděpodobností na ni město nevyhlásí architektonickou soutěž, ale zakázka má obsahovat kromě ceny i další kritéria, aby z výběrového řízení vzešel kvalitní ateliér. Ten by měl zapojit do řešení specialisty na veřejná prostranství, zeleň a dopravu. V návrzích se zřejmě objeví i nové způsoby nakládání s dešťovou vodou v rámci modro-zelené infrastruktury.

Sídliště Pod Lajsníkem
Svažitá lokalita s panelovou výstavbou se nachází mezi ulicemi Moskevská, J. Suka, Pod Lajsníkem a Rudolická. Sídlišti se někdy říká také Pod Šibeníkem, Pětistovky či čtvrť Bohumíra Šmerala. Sídliště vzniklo v éře socialismu jako šestý obytný obvod v Mostě. V lokalitě sídlí řada důležitých institucí (okresní soud, městská knihovna, Policie ČR, katastrální úřadu, 4. ZŠ, ZUŠ Moskevská).