Hněvín, Ressl, Šibeník… Na tyhle oblíbené kopce v Mostě chodí davy rekreantů. Lákají je výhledy do krajiny, hrad, hřiště, rybníček se zvířaty, procházky mezi stromy po udržovaných cestách. A pak je tu mostecká Popelka – opomíjená a zanedbaná hora Lajsník, která se tyčí pár metrů od sídliště Pod Lajsníkem. Kvůli houštinám a nepořádku chodí na tento kopec jen pár odvážlivců se psy. Není to škoda mít přímo u paneláků s pěti tisíci obyvateli cenný rozlehlý les, v němž nelze trávit volný čas jako v parku? Dal by se Lajsník šetrným způsobem upravit, vybavit relaxačními zónami s herními plácky a spojit se sídlištěm sítí cest, aby do „horoparku“ mohly snadno a bezpečně vstupovat i rodiny s dětmi?

Takové otázky si už řadu let kladou někteří obyvatelé sídliště, například 42letá Petra, která pod kopcem bydlí od malička. Teď, kdy radnice chystá urbanistickou studii na zvelebení ploch mezi paneláky a láká lidi k účasti na přípravě, Petra přemýšlí o Lajsníku víc než dřív, i když kopec neleží v zastavěné zóně vymezené pro změnu. „Našemu sídlišti se říká Pod Lajsníkem, ale Lajsník nikdo neřeší. Ten kopec jako by tu nebyl,“ zlobí se Petra.

Přesně vystihla aktuální situaci. Kdo odstrčený kopec navštíví, připadá si tam jako ve strašidelném zapomenutém lese. Na webu Deníku se lze podívat na video z 1. dubna, které ukazuje, jak se hora změnila v džungli s černými skládkami. „V dnešní době vypadá Lajsník příšerně, přitom kdysi byl docela pěkný a dalo se na něj jít. Teď je zarostlý a povalují se tam feťáci a bezdomovci,“ vypráví Petra na lavičce u paneláku a skupinka maminek kýve hlavou na souhlas.

Je to zvláštní okamžik. Ženy koukají na zalesněnou horu, na jejíž úpatí by mohly dojít za třicet sekund, ale s dorůstajícími dětmi tam nikdy nebyly. Je to jako mít doma poklad, který nelze využít. „Je to katastrofa!“ nebere si servítky další maminka. Kdysi dávno prý na okraji kopce bylo hřiště, ale zaniklo stejně jako luční svah pro sáňkování. Děti se od křovisek stáhly k panelákům, kde však postupně také ubylo hřišť a zbylé původní plácky dál chátrají. Matky proto vzhlížejí k Lajsníku jako k území terra incognita, které lze pro Most znovu objevit a zkultivovat.

„Člověk se tam teď fakt bojí jít. Nahoře už není louka, prostornější cesty zarostly, spodní pěšina slouží jako zkratka do Chanova a je tam bordel. Pro děti to není,“ shodují se ženy. Věří, že jejich nápadu si všimnou architekti a urbanisté, i když úřady Lajsník nepovažují za součást sídliště. Maminky doufají, že nebude problém ani s pozemky. Většina Lajsníku patří městu, zbytek je státního podniku Lesy ČR a neurčeného vlastníka.

Sídliště od Lajsníku odděluje městská silnice, na níž by se musely vymyslet přechody s napojením na cesty pod kopcem. Toto by se dalo zahrnout i do chystaného plánu na výstavbu nové tramvajové tratě Pod Lajsníkem – Kahan – Budovatelů. Tramvaje by tak zpřístupnily Lajsník obyvatelům dalších sídlišť.

Své nápady na vylepšení ploch v zóně Pod Lajsníkem mohou obyvatelé uvést do 11. dubna v radničním dotazníku, který se roznášel do schránek a je k dispozici i na webu města. Na internetu lze také upozornit na jednotlivá místa, kde se lidé necítí dobře nebo naopak. „Pocitová mapa je stále k dispozici,“ sdělil Deníku Vojtěch Černý z obecně prospěšné společnosti Agora CE, která městu pomáhá se zapojováním obyvatel do projektu revitalizace veřejných prostor sídliště Pod Lajsníkem. Pocitovou mapu zatím vyplnila šedesátka lidí, kteří označili přes 700 míst (průběžné výsledky lze sledovat na www.pocitovemapy.cz/pod-lajsnikem/nahled).

Následovat bude terénní průzkum, kdy školení tazatelé osloví další obyvatele. Celá pilotní participační akce má zajistit dostatek informací pro experty, aby mohli navrhnout zlepšení parkování, zeleně, komunikací a ploch pro odpočinek. Komentovaná procházka s architektem, plánovaná původně na březen, se kvůli epidemii koronaviru odložila na pozdější jarní termín. „Proces participace vyvrcholí v druhé polovině května veřejným setkáním, na kterém zpracovatelé průzkumu představí závěry z dotazování a zástupci radnice načrtnou rámcovou podobu zadání urbanistické studie. Následovat bude moderovaná diskuze s obyvateli,“ informovala radnice.

Sídliště Pod Lajsníkem
Rozkládá se na členitém svahu mezi kopci Šibeník, Lajsník a nádražím. Kromě klasických velkých paneláků tvoří tuto obytnou zónu okály, menší čtyřpodlažní panelové domy a důležité veřejné budovy – knihovna, soud, 4. ZŠ, ZUŠ, zdravotní středisko, katastrální úřad a Policie ČR.