„Domnívají se, že na ně nemůžeme. To se ale mílí," řekl Bronislav Schwarz, ředitel městské policie, která radnici pomáhá. Podle Schwarze nelze tolerovat notorické dlužníky, kteří si neplacením pokut dělají ze slušných lidí legraci.

Radnice sahá dlužníkům na auta od roku 2012. Podle analýzy, kterou má Mostecký deník k dispozici, si město nejprve vytipovalo 111 dlužníků. Na pokutách dlužili přes 20 tisíc korun. Jen 57 z nich bylo evidováno jako vlastníci v registru vozidel. S ohledem na stáří vozidel uvalila radnice na 28 aut zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, který vede Notářská komora ČR. Tři dlužníci pak dluhy uhradili. Necelou polovinu případů město předalo exekutorovi a u zbylých 14 případů nechalo vystavit exekuční příkazy na prodej movitých věcí. Deset příkazů se týkalo zabrání exekuovaných aut. Jejich zabavení dostala na starost městská policie. Žádné z vozidel se ale nepodařilo nalézt. „Jejich registrovaní vlastníci nejčastěji tvrdili, že motorové vozidlo již bylo zlikvidováno, případně neví, kde se jejich vozidlo nachází," popisuje finanční odbor města ve své analýze.

Radnice se nechce vzdát a i letos se pokusí další vytipovaná auta zabavovat. Soustředí se ale jen na vozidla mladší deseti let. Počítá s tím, že taková auta jejich vlastníci používají a mají je před domem.

„Předpokládáme, že tato auta lze v případě dražby vydražit za cenu, která by alespoň částečně pokryla dluh," uvedl Karel Novotný, ekonomický náměstek primátora. U starších aut hrozilo, že se je vůbec nepodaří prodat a město by ještě muselo platit za jejich likvidaci.