Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který město zveřejnilo na úřední desce. Celkové příjmy předpokládá ve výši 1,43 miliardy korun a běžné výdaje ve výši 1,26 miliardy korun.

Radnice hodlá investovat do různých staveb a zařízení 377 milionů korun. O návrhu rozhodne zastupitelstvo 15. prosince. Do té doby mohou Mostečané plán hospodaření připomínkovat.