Maturanti a jejich rodiče si na plesy v kulturním domě Repre ještě nějaký ten rok počkají. Mostečtí radní doporučí v listopadu zastupitelstvu, aby schválilo zrušení veřejné soutěže na rekonstrukci chátrající komplexu. Důvody jsou překročení odhadovaných nákladů o 122 milionů korun, nízký počet uchazečů o zakázku, zdražování ve stavebnictví a zatím nevyřešená dotace. Za této nepříznivé situace by podle radních nebylo hospodárné a zodpovědné stavbu zahájit. „V žádném případě to ale neznamená, že od projektu Repre ustupujeme,“ zdůraznil v pátek 5. listopadu primátor Jan Paparega (ProMost).

Město obří tendr vyhlásilo letos v únoru. Projekt tzv. rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra Repre zahrnuje například úpravu prostor pro městskou knihovnu, modernizaci společenského sálu, obnovu planetária a restaurace a vybudování kina pro 160 diváků. Předpokládané náklady dosáhly výše 766 milionů korun bez DPH.

Jenže dva uchazeči o zakázku nabídly ceny 888 milionů bez DPH a 918 milionů bez DPH. Radnice očekávala, že v soutěži si bude konkurovat víc firem, což obvykle stavby zlevňuje. Výsledek tentokrát přinesl opak a nabídky výrazně přesáhly projektovou cenu.

Radní proto chtějí získat souhlas od zastupitelstva, aby zakázku zrušilo a město mohlo v roce 2022 vyhlásit novou soutěž. Cílem je stlačit cenu alespoň na 900 milionu korun včetně DPH, ideálně ještě pod tuto hranici.

„S materiálem ještě nejsme podrobně seznámeni. Každopádně pokud nebude současný projekt uskutečněn, vidíme šanci na realizaci kvalitnější podoby rekonstrukce v budoucnu,“ sdělil zastupitel Jan Hrubeš z opozičního seskupení Piráti a Zelení pro Most, které současný projekt nejvíce kritizuje.

Podobně to vidí i Libor Kudrna z občanské iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu. „Jako zastánce knihovny vidím přínos odložení soutěže na Repre jen v tom, že zastupitelé a radní města dostanou čas na to, aby zcela přehodnotili záměr přestavby Repre. Rada ve svém rozhodování zohledňuje pouze možné zdroje peněz, ale zájem občanů zůstává opomenut,“ uvedl Kudrna. Připomněl petici proti plánovanému stěhování knihovny do Repre, kterou podepsalo přes dva tisíce lidí. „Paradoxem je, že zastupitelé letos schválili strategický plán rozvoje města, kde se zavazují pracovat jak na rekonstrukci Repre, tak i knihovny,“ dodal aktivista.

Radní na projektu, který zahrnuje stěhování knihovny do Repre, trvají. Novou zakázku na rekonstrukci Repre, chtějí vyhlásit na jaře příštího roku, kdy se podle prognóz má situace na stavebním trhu stabilizovat. Most počítá se snížením cen, i když ne na úroveň, jaká byla před zdražením. Podle primátora je však třeba přijmout odvážné rozhodnutí, které i navzdory finanční náročnosti povede ke zvelebení Repre. „Věřím, že tento projekt dotáhneme do zdárného konce,“ řekl Paparega.

Termín vyhlášení nové veřejné soutěže bude také záviset na tom, kdy se radnice dozví výši rozjednané evropské dotace pro Integrované teritoriální investice (ITI). Město očekává pomoc v objemu 150 až 200 milionů korun. Podle výše dotace město zváží úvěr na pokrytí zbylých nákladů. Pokud radním plán vyjde, firma na rekonstrukci Repre bude vybrána na podzim 2022 a stavba se naplno rozjede v roce 2023. Do přípravy ale mohou zasáhnout komunální volby v říjnu příštího roku, kdy se změní složení nejvyššího orgánu a nelze vyloučit jiný postup.

Finančně je na tom město zatím dobře. Není zatíženo velkými půjčkami (letos splatilo úvěr na sportovní halu) a ve svém fondu rezerv má našetřeno kolem půl miliardy korun. Přesto radní chtějí letošní zakázku na Repre zrušit a počkat na lepší podmínky v příštím roce.

„Mě osobně to hodně žere, že jsme Repre ještě nezačali a že lhůta se prodlužuje. Prostě do toho přišly okolnosti, které jsme nedokázali ovlivnit, a to je čirý fakt,“ svěřil se náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). „Mrzí nás, jak Repre vypadá a že maturanti musí shánět náhradní prostory na plesy. Samozřejmě vnímáme, že budova a okolí potřebuje zvelebit a že je třeba jednat rychle, ale jako správci veřejných financí musíme dbát na to, aby projekt byl efektivní a hospodárný,“ dodal náměstek. Podle něj by bylo šílenstvím do Repre investovat třeba 1,3 miliard korun, protože přínos by se těžko obhajoval, i když se jedná o významnou budovu.

Rekonstrukci Repre má hnutí ProMost ve volebním programu na léta 2018 – 2022. „Dokončíme rekonstrukci budovy Repre a jeho veřejného prostranství, které se nám podařilo v zoufalém stavu vrátit zpět do majetku města,“ píše hnutí v programu. Tento slib však v termínu nesplní. „Byla to jedna z našich priorit, ale chceme se chovat zodpovědně. Tehdy nikdo netušil, v jaké složité době budeme projekt připravovat,“ sdělil primátor.

V Mostě je neobvyklé, aby radní žádali o zrušení zakázky zastupitelstvo. Repre má být výjimkou, aby se předešlo výtkám, že takto významnou investiční akci smí řešit jen městská vláda o jednom zastupitelském klubu. „My si uvědomuje, že se jedná o téma, které hýbe celou politickou scénou. Proto se o tom chceme s ostatními pobavit a přijmout rozhodnutí formou usnesení zastupitelstva. Chceme, aby všichni pochopili objektivní důvody,“ vysvětlil primátor.

Žádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 dosud nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici.

Zásadním problémem jsou velikost Repre a jeho zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí. Kritici městu vytkli, že nevyhlásilo architektonickou soutěž, při které by vybíralo z různých návrhů, a projekt řešilo běžnou zakázkou.