Velké rodiny v malých předražených podnájmech sponzorovaných státem. Vlastníci bytů, kteří na chudobě vydělávají. Útěk starousedlíků z poškozovaných domů, kam migrují sociálně slabí z jiných měst. Obavy o bezpečnost… Téměř nekonečný příběh pokračuje dalším dlouhým seznamem podnětů, které mají vést k nápravě. Usiluje o to skupina místních politiků a úředníků, kteří se zástupci dalších postižených měst prosazují změny zákonů, aby omezily bujení ghett.

„Věřím, že se našimi problémy Praha konečně začne zabývat,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega, který byl v pondělí na ministerstvu práce a sociálních věcí. S delegacemi měst a úřadů se tam setkali dvě ministryně a premiér. Paparega jim popsal situaci v Mostě, kde je zastáncem regulace migrace. Podle něj město nepotřebuje stavět nové byty pro sociální bydlení, ale musí získat ty, které spekulanti poskytují tzv. nepřizpůsobivým. Primátor chce, aby výkupy těchto bytů dotoval stát. „Jenom to je cesta, jak dostat bytový fond a také skladbu nájemníků ve městě pod kontrolu,“ dodal.

Most, který kdysi téměř všechny byty zprivatizoval, se také připojil k názoru, že udělení trvalého pobytu nemá být automatické, ale musí se podmínit určitými povinnostmi pro žadatele, aby se nestěhovali za dávkami. Proto samosprávy navrhují místní obvyklé nájemné a strop pro maximální počet lidí v bytě, aby jich třeba v 2+1 nebydlela desítka.

Regiony chtějí regulovat také obchodování s nemovitostmi. „Navrhla jsem upravení pronajímání většího počtu bytů jako živnost s jasnými pravidly a stanovení maximálních cen nájemného,“ uvedla mostecká předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová. Podle ní je nutná revize dávek a zamezení jejich zneužívání tak, aby opatření nepostihlo například handicapované či seniory. Dávky se také mají podmínit veřejnou službou pro město či plněním povinné školní docházky u rodin s dětmi.

Podle ministryně práce Jany Maláčové se vláda bude návrhy zabývat. „Hovořili jsme o patnácti základních podnětech, jak systémově řešit sociálně vyloučené lokality a jak zkrotit obchod s chudobou. Zapojit se ale musí i ostatní resorty a musí být na všech krocích politická shoda,“ uvedla.

Bude to jeden z mnoha pokusů, jak léčit sociální neduhy nakupené během dvou desetiletí. Například v roce 2008, kdy vypukly velké nepokoje v litvínovském Janově, Stavební bytové družstvo Krušnohor předalo úřadům Mosteckou výzvu, aby se situace zklidnila. „Byla to reakce na znepokojivé problémy v oblastní bydlení na Mostecku,“ upozornil mluvčí družstva Petr Prokeš. Družstvo už tehdy ve výzvě doporučovalo změny zákonů, o kterých se teď debatuje v Praze, tedy upravit pravidla trvalého pobytu, stanovit hygienické normy na počet osob přihlášených do bytu či změnit systém dávek.

Výběr ze současných navrhovaných opatření podporovaných Mostem:- možnost čerpat od státu peníze na výkup bytů
- neudělovat institut trvalého pobytu automaticky, ale navázat jej na splnění povinností
- pronajímání bytů by mělo podléhat živnostenskému zákonu
- zavést a zpřísnit hygienické standardy ve vztahu k bytovým jednotkám
- sloučit doplatek na bydlení s jinou dávkou hmotné nouze
- vypracovat cenové mapy a stanovit obvyklé nájemné v daném místě a čase
snížit stávající strop poskytovaných dávek
- spojit pobírání dávek s určitými povinnostmi, například vůči městu
Zdroj: Město Most