Jedná se o rozšíření monitorovacího kamerového dohledového systému pro bezpečnost v městských parcích, o kurzy bezpečného chování a sebeobrany pro děti, ženy a seniory, o vybavení speciální jednotky strážníků městské policie protiúderovými balistickými přilbami. A o projekt s pobytovým výjezdem s kurátory pro děti a mládež, kde spoluúčast města činí 30 procent.