Výsledkem jednání je, že malým a středním podnikatelům jako poplatníkům město Most zcela promine místní poplatek za užívání veřejného prostranství, za umístění přenosného reklamního zařízení zabírajícího plochu do jednoho metru čtverečního, dále za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a za umístění zařízení sloužícího pro poskytovatele služeb, a to na období až do 30. září 2020.