O souhlasné stanovisko pro svůj záměr požádala společnost Severočeské doly. Zastupitelstvo loni schválilo nový územní plán, který s další těžbou počítá. Plánované dolování v neobydleném území mezi jezerem Most a nynějším lomem schválilo v roce 2019 ministerstvo životního prostředí, které posuzovalo vliv na lidi a přírodu (EIA).