Skupina školáků stojí nedaleko Vtelna a kochá se. „Je to krása,“ říká Martin Šolc. „Ten rybník je nádhera!“ prohlašuje Nikola Junová. „Moc se mi tu líbí,“ dodává Jakub Fajčík. Říct to před deseti lety, nikdo by jim nevěřil. Na okraji Mostu došlo k pozoruhodné změně krajiny, která ukazuje lepší tvář města.

U Vtelna byla tzv. laguna Elizabeth, která v letech 1958 až 1962 sloužila jako dolové pole v lokalitě Vtelenských lomů. Do zbytkové jámy se potrubím čerpaly zbytky ze splašků. Předtím vznikla hráz, aby se zapáchající bahno nerozlilo ke Vtelnu. Kalojem o šesti hektarech se tvářil jako rybník, který začal zarůstat rákosím. Většina nádrže se změnila v bažinatý ostrov ideální pro zvířata, která nechtějí být rušena: moták pochop, zrzohlávka rudozobá, divoká prasata, srnci, kteří se chodí válet do bahna, aby je nekousali komáři a ovádi, liška či pták rákosník, který zpívá i v noci od června do srpna. Z kalojemu se po úpravách okolí stalo místo k relaxaci s názvem Bettynka. „Bettynka prošla dlouhým procesem revitalizace, kdy se díky přírodním sanačním procesům podařilo zachovat přírodní charakter území,“ konstatovali zástupci firmy Severočeské vodovody a kanalizace.

U Vtelna byla kdysi šachta. Po vytěžení uhlí v roce 1962 ji nahradila skládka kalů z chánovské čističky odpadních vod. Z velkého kalojemu, jehož zápach dráždil ještě před pár lety protestující obyvatele vesničky, je teď nový příměstský oddechový areál Bettynka s vodní nádrží, okružní kilometrovou cestou, lavičkami a pozorovatelnami ptáků. V úterý ho slavnostně otevřeli.

„Je to další rekreační oblast, kterou Most může lidem nabídnout,“ sdělila Iveta Kardianová, mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.

„Posílili jsme tu biodiverzitu," řekl hydrobiolog Jiří Bytel. 

Vodohospodáři investovali i do nových stromů a keřů. Takových, které mají plody pro zvířata. Třeba rakytníky řešetlákové pro ptáky a duby s žaludy pro divoká prasata. Rybáři a plavci mají tentokrát smůlu. Ryby v nádrži nejsou, protože voda má málo kyslíku, a není ani na koupání. Je zatím pod dohledem. Sleduje se obsah fosforu a dusíku, protože kaly zůstaly jako bahno na dně nádrže.

Vybagrování a zasypání nevyužívaného kalojemu by stálo přes 100 milionů korun. Tím by ale zanikl nový ekosystém, který se postupně vytvořil. Firma zvolila po dohodě s městem mnohonásobně levnější přírodnější variantu, která upravenou oázu klidu přiblížila opět lidem.

Areál si v úterý prošly první školy. Vodohospodáři je odměnili za výtvarné návrhy Bettynky. Areál se nachází vlevo od silnice k vtelenským zahrádkám.