Od 11. září do 31. října dojde k omezení dopravy v ulici Jarmily Glazarové v Mostě. Důvodem dočasné úpravy provozu bude rekonstrukce veřejného osvětlení.

„Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost osazenému přechodnému dopravnímu značení,“ informoval magistrát.