„V současnosti máme z loňska úspěšně zrekonstruované a upravené stálé expozice věnované baronce Ulrice von Levetzow a Krušnohoří, navíc máme nové galerijní prostory, které jsou zaměřeny na výstavy obrazů a grafik. Zároveň pokračujeme s výstavami v prostorách přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie,“ představuje stálice ředitel muzea Michal Soukup.

Už v dubnu právě v kostele začne výstava opomíjeného díla českého sochaře Quida Kociána Kitzbergera (1874 – 1928), Myslbekova žáka, jehož přínos je zejména v secesně – symbolistní tvorbě. „Je to osobnost srovnatelná s umělci generace Ladislava Šalouna nebo Františka Bílka. Navíc u nás v Mostě ještě nikdy prezentován nebyl,“ doplňuje ředitel Soukup.

V průběhu roku proběhnou tradičně flerjarmarky, oblíbený festival Superpotravina nebo muzejní noc. Nově se otevírá přednáškový cyklus s názvem Podvečery s uměním, který bude mít vždy dvě části, a to jarní a podzimní. „První přednáška z tohoto cyklu, kterou připravila Helena Musilová z Musea Kampa, se uskuteční ve středu 26. února od 17 hodin v hlavní budově muzea a je věnována významnému básníkovi, kurátorovi a sběrateli Jiřímu Valochovi a jeho výstavním aktivitám a projektům v 60. letech a v období normalizace,“ představuje úvodní díl nového cyklu Jitka Klímová z oddělení propagace muzea.

Vrcholem muzejní sezony pak budou oslavy 150 let příjezdu prvního vlaku do Mostu a Chomutova. „To je jeden z významných historických mezníků pro region, protože vznik železniční sítě výrazně podpořil rozvoj hornictví a průmyslu pod Krušnými horami. S tím samozřejmě souvisely významné ekonomické, sociální a krajinné změny. Chceme tak připomenout, že ve své době byla železniční doprava nejefektivnějším a nejvyužívanějším dopravním prostředkem. Železnice je fenomén, který nás ovlivňuje i v současnosti a udržuje si v určitých ohledech své významné postavení v osobní i nákladní dopravě,“ říká dále ředitel muzea Michal Soukup s tím, že Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravuje ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově, Národním technickým muzeem a dalšími subjekty velké oslavy výročí, které vyvrcholí 3. a 4. října. „Během tohoto víkendu budou na trati Most – Chomutov vypraveny zvláštní historické vlaky. V obou stanicích budou železniční vozidla a technika a bude připraven rozsáhlý doprovodný program,“ dodává Soukup.

Akce, které se zaměří na historii železnice v regionu i mimo něj, budou ale probíhat po celý rok. Uskuteční se přednášky, komentované výlety vlakem pro celou rodinu po zajímavých tratích v regionu, vycházky po zrušených tratích, besedy s pamětníky nebo výstava v prostorách muzea. Kolektiv autorů také pracuje na publikaci, která se bude historii železnic v regionu věnovat.

Příběh starého Mostu

V hlavní budově muzea bude od konce dubna výstava současného malíře Jaroslav Valečka. Výstavu doplní například i podmalby na skle ze sbírky muzea. Na podzim pak muzeum chystá výstavu s názvem Příběh starého Mostu, která připomene odkaz a odbornou práci dlouholeté pracovnice muzea Heide Mannlové. K vidění budou dokumenty, fotografie, obrazy i plastiky, které návštěvníky vrátí do doby historie královského města Mostu.