Most, město s vysokou mírou kriminality, nezaměstnanosti a s celorepublikově známou vyloučenou lokalitou jménem Chánov. Asi nikdo nepředpokládal, že by neuspěl s žádostí o peníze na své připravené projekty, které mají sloužit jako prevence před potížemi právě s kriminalitou. Jenže stalo se.
„Vyskytly se chyby v dokumentaci, žádost nebyla podaná tak, jak by měla být," okomentoval náměstek primátora Luboš Pitín.

Ministerstvo vnitra, které má celou dotační záležitost pod svými křídly, tak smetlo mostecké návrhy ze stolu. Jako každý rok ale vyhlásilo i druhé kolo. Do toho Most posílá čtyři projekty.

„Do prvního kola jsme jich posílali osm, ale ve druhém nebude k dispozici tolik peněz, takže jsme museli vybrat čtyři nejdůležitější," uvedla mluvčí mostecké městské policie Ilona Kozlová.

Město se tedy bude snažit získat peníze na asistenty prevence kriminality, na fotopasti, na bezpečnostní skříňky pro oddělení ORL v mostecké nemocnici a na dva výchovné výlety pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vypadly tak například kurzy sebeobrany nebo píšťalky pro seniory.

Termín pro odevzdání návrhů připadá na 18. června. O týden později ministerstvo rozhodne, zda dotaci přiklepne. „Od července bychom pak chtěli začít realizovat," dodala Ilona Kozlová.

Původní projekty byly vyčíslené na zhruba 1,2 milionu, přičemž 90 procent mělo hradit právě ministerstvo.
Náklady na čtyři aktuální projekty představují částku zhruba 600 tisíc korun, spoluúčast města by tedy v případě schválení činila asi 60 tisíc.

PROJEKTY PRO 2. KOLO

Asistent prevence kriminality (4 asistenti pro Chánov)
Bezpečné oddělení v nemocnici (skříňky na věci pacientů na ORL)
Výchovně preventivní pobytové aktivity (2 výjezdy pro děti ze znevýhodněného prostředí)
Fotopasti (6 fotopastí ve vybraných lokalitách)