Je pro muže od 18 let do 68 let, kteří v nouzi potřebují krátkodobé ubytování. Má dvanáct lůžek ve třech pokojích. Nocleh včetně drobných služeb, například osprchování a teplého nápoje, stojí 40 korun.

Zařízení slouží od 19 hodin do 7 hodin, kdy musí nocležník pryč. V jednom měsíci může přespat nejvýše sedmkrát za sebou nebo libovolných sedm nocí. Noclehárna funguje po zkušebním provozu od dubna. Zatím v ní spí dva až tři lidé denně. K přespání potřebují jen doklad totožnosti a podepsat smlouvu, v níž se zaváží dodržovat provozní řád. Nesmí být pod vlivem alkoholu a drog. Kdo pravidla poruší, je vykázán. To se ještě nestalo. Nad pořádkem bdí noční služba.

Myšlenka zřídit noclehárnu jako první sociální službu svého druhu v Mostě vznikla na radnici při komunitním plánování. „Při jedné diskuzi se hovořilo o tom, že tuto službu město nemá a že po ni volá. Usoudili jsme, že bychom to mohli zkusit,“ řekl Deníku Libor Stýblo, ředitel Emauzského domu. Město poskytlo občanskému sdružení dotaci 180 tisíc korun. Dům dosud bezdomovce ubytovával pouze dlouhodobě v přísnějším režimu.

Aby mohl v přízemí udělat doplňkovou noclehárnu, musel snížil svou kapacitu z 32 na 23 lůžek. Novinku propaguje přímo mezi bezdomovci. „Na ulicích jsem jich oslovil už tři desítky. Informaci o vzniku noclehárny přijali pozitivně,“ sdělil Petr Švec, pracovník v sociálních službách. Včera si nocleh zaplatil 25letý Dušan. „Přespím tu jen jednou. Zítra jedu do Prahy, kde jsem si našel práci,“ řekl Deníku.